Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 15.03.2023
Jõustub : 15.03.2023
      

Riigi Teatajas avaldati relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega seatakse piirangud välismaalastele relvalubade taotlemisel. Relvaloa taotlemise võimalus tagatakse vaid eesti keelt heal tasemel valdavatele välismaalastele. Selleks muudetakse relvaloa taotlemisel sooritatav relvaeksam täies mahus vaid eestikeelseks.

Seadusega antakse Politsei- ja Piirivalveametile, Kaitsepolitseiametile ja Kaitseväele õigus oma ülesannete täitmisel kasutada kõrgendatud ohu tõrjumiseks lahingumoona, kui ohu tõrjumine muu vahetu sunni vahendiga ei ole võimalik või ei ole õigel ajal võimalik ning arvestusega, et lahingumoona kasutamisel tehakse kõik võimalik, et sellega ei seataks ohtu muud kaalukat hüve. Lisaks laiendatakse Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitseiameti kasutatavat relvastust kõrgendatud kaitsevalmiduse, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal.

Seadusega täiendatakse relvaloa väljastamisest keeldumise aluseid ning nähakse ette, et teatud raske kuriteo toimepannud isik ei saa kunagi relvaluba.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin.


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json