Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (digilahendused loamenetluses ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri arendamine)


Uudise kuupäev : 15.03.2023
Jõustub : 30.03.2023
      

Riigi Teatajas avaldati relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (digilahendused loamenetluses ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri arendamine).

Seadusega nähakse ette füüsiliste ja juriidiliste isikute relvaloa taotluste edaspidine esitamine elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu Politsei- ja Piirivalveametile. Paberil väljastatakse üksnes relvaga rahvusvaheliseks liiklemiseks vajalikke lube.

Seadusega tagatakse tõhus järelevalve relvade ja nende omanike üle, kuna register võimaldab liidestuda teiste loamenetluses vajalike andmekogudega ning teha menetluses vajalikud päringud.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin.


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json