Kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev : 15.03.2023
Jõustub : 15.03.2023
      

Riigi Teatajas avaldati kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus, mille eesmärk on tagada kohanimede sobivus Eesti aja- ja kultuurilooga ning vältida sobimatute kohanimede kasutamist.

Seadusega nähakse ette valdkonna eest vastutava ministri algatusel pühendusnimeks määratud seaduse nõuetele mittevastava kohanime või Eesti aja- ja kultuurilooga sobimatu kohanime asemel uue nime määramise õigus. Lisaks täiendatakse ruumiandmete seadust volitusnormiga, mille alusel aadressiandmete süsteemi infosüsteemi vastutav töötleja muudab ministri poolt muudetud kohanime sisaldavaid koha-aadresse.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin.


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json