Kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev : 17.03.2023
Jõustub : 27.03.2023
      
Riigi Teatajas avaldati kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus, mis ühtlustab kaubandusliku meresõidu seaduse regulatsioone rahvusvaheliste regulatsioonide ja praktikatega ning parandab seaduse sõnastust ja struktuuri.

Meresõiduohutuse seaduse muudatused on seotud Riigilaevastiku moodustamise, lootside väljaõppe ja uue Pakrineeme sadama LNG-terminali ehitusega ning need võimaldavad Riigilaevastikul täita alates 1. juulist veesõidukitega seotud ülesandeid, sealhulgas alustada lootsiteenuse osutamist ning teenuste pakkumist ülikoolidele ja erasektorile. Riigilaevastik on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hallatav riigiasutus, mis võtab üle ASi Eesti Loots tegevuse, misjärel Eesti Loots likvideeritakse.

Seadusega reguleeritakse ka lootside väljaõpet ning luuakse parem õigusselgus seoses kohustusliku lootsimise piirkondadega. Muudatuste eesmärk on tagada, et vajadusel oleks LNGd tarnival laeval võimalik siseneda LNG käitlemiseks uude Pakrineeme sadamasse ja LNG-terminali. Teise lugemise eel korrastati muu hulgas lootsitasusid puudutavaid sätteid, määrati kindlaks lootsitasude määrade arvestamise üldised alused ning ka lootsitasude alam- ja ülemmäärad.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json