Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 21.06.2024
Jõustub : 01.07.2024
      
Riigi Teatajas avaldati tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis võimaldab perearstidel teenindada ka nende nimistusse mitte kuuluvaid inimesi ja muudab esmatasandi tervishoiu tööjaotuse paindlikumaks.

Tervisekassa saab seadusega võimaluse määrata inimesi perearstita jäänud nimistust teise nimistusse, mille teeninduspiirkond vastab tema elukohale ja mille piirsuurus ei ole täitunud. Lisaks tuuakse õigusselguse huvides seadusesse üldarstiabi asemel uue mõistena perearstiabi ning võetakse kasutusele tervisekeskuse mõiste, mis annab perearstikeskustele võimaluse kanda suuremat piirkondlikku vastutust. Ühtlasi luuakse eelnõuga võimalus anda luba müügiloata ravimi turustamiseks kindla diagnoosi puhul, et tagada inimeste või loomade tervise seisukohast olulise ravimi katkematu kättesaadavus Eestis.

Seadusega kehtestatakse 5000-eurone riigilõiv uue tubakatoote teate läbivaatamise ning riigilõivud tubakatoote teate muutmise, avaldamise ja hoidmise eest. Samuti kehtestatakse tasud müügimahtude teadete ning e-vedelikes sisalduvate ja nendest eralduvate ainete hindamise eest.

Seaduse järgi saavad hambaarstid sama moodi kui arstid osaleda koos erihambaarstiga eriarstiabi osutamisel vastavalt oma pädevusele ja kogemusele.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json