Energiamajanduse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev : 05.07.2024
Jõustub : 14.07.2024
      
Riigi Teatajas avaldati energiamajanduse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega võetakse üle Euroopa Liidu direktiivist tulenevad taastuvenergia edendamist soodustavad põhimõtted ja kohustused, mis aitavad saavutada ELi energiapoliitika eesmärki suurendada säästliku ja taastuva energia kasutamist. Muudatused puudutavad eelkõige biomassist biokütuseid, vedelaid biokütuseid või biomassikütuseid tootvad või energia tootmiseks kasutavad ettevõtteid. Valdav osa direktiivist on Eesti õigusruumi üle võetud aastal 2022.

Euroopa Komisjoni põhjendatud arvamusele tuginedes sätestatakse seaduses direktiivist tulenevad lisatingimused, mille alusel arvestatakse toodetud energia taastuvenergiaks ja makstakse toetusi. Peale selle tuuakse seadusega õigusesse täpsed terminid, mis tähistavad taastuvenergia tootmise, tarbimise või tarnimisega seotud mõisteid.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json