Seadusuudised

Võimaldab otsida endisest Digesta infosüsteemist ülekantud uudiste hulgast ainult sealt ülekantud andmete osas ja Riigi Teatajasse pärast 20. jaanuarit 2012. lisatud kohtu kokkuvõtete osas kõikidele andmeväljadele vastavate andmete alusel.

seadusteUudisteOtsing.html


Pealkiri Uudise kuupäev
Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 10.07.2020
Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 10.07.2020
Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seadus 10.07.2020
Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) 10.07.2020
Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 10.07.2020
Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) 10.07.2020
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.07.2020
Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 09.07.2020
Riigipiiri seaduse muutmise seadus 08.07.2020
Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seadus 08.07.2020
Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seadus 08.07.2020
Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 08.07.2020
Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus 04.07.2020
Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seadus 03.07.2020
Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus 03.07.2020
Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 01.07.2020
Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 30.06.2020
Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 30.06.2020
Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 30.06.2020
Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seadus 30.06.2020

Kokku: 1591| Näitan: 1- 20

/otsingu_soovitused.json