Seadusuudised

Võimaldab otsida endisest Digesta infosüsteemist ülekantud uudiste hulgast ainult sealt ülekantud andmete osas ja Riigi Teatajasse pärast 20. jaanuarit 2012. lisatud kohtu kokkuvõtete osas kõikidele andmeväljadele vastavate andmete alusel.


Pealkiri Uudise kuupäev
Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht). 19.04.2017
Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus 18.04.2017
Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seadus 06.04.2017
Pakendiseaduse muutmise seadus 06.04.2017
Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 31.03.2017
"Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi valitsuse vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta“ muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus. 28.03.2017
Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 27.03.2017
Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.03.2017
Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 21.03.2017
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 13.03.2017
Ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 09.03.2017
Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 08.03.2017
hädaolukorra seadus 03.03.2017
Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus 01.03.2017
Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus 28.02.2017
Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2017
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 20.02.2017
Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 20.02.2017
Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 02.01.2017
Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 02.01.2017

Kokku: 1267| Näitan: 1- 20