Seadusuudised

Võimaldab otsida endisest Digesta infosüsteemist ülekantud uudiste hulgast ainult sealt ülekantud andmete osas ja Riigi Teatajasse pärast 20. jaanuarit 2012. lisatud kohtu kokkuvõtete osas kõikidele andmeväljadele vastavate andmete alusel.

seadusteUudisteOtsing.html


Pealkiri Uudise kuupäev
Tolliseaduse muutmise seadus 12.05.2021
Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus 11.05.2021
Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus 05.05.2021
Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus 30.04.2021
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.04.2021
Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seadus 20.04.2021
Väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seadus 20.04.2021
Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 17.04.2021
Riigi 2021. aasta lisaeelarve seadus 17.04.2021
Riigieelarve seaduse muutmise seadus 17.04.2021
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 16.04.2021
Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.04.2021
Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) 13.04.2021
Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 09.04.2021
Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 06.04.2021
Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 06.04.2021
Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 30.03.2021
Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus 26.03.2021
1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seadus 24.03.2021
Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seadus 24.03.2021

Kokku: 1662| Näitan: 1- 20

/otsingu_soovitused.json