Seadusuudised

Võimaldab otsida endisest Digesta infosüsteemist ülekantud uudiste hulgast ainult sealt ülekantud andmete osas ja Riigi Teatajasse pärast 20. jaanuarit 2012. lisatud kohtu kokkuvõtete osas kõikidele andmeväljadele vastavate andmete alusel.

seadusteUudisteOtsing.html


Pealkiri Uudise kuupäev
Kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus 17.03.2023
Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) 17.03.2023
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.03.2023
Maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.03.2023
Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.03.2023
Kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus 15.03.2023
Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (digilahendused loamenetluses ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri arendamine) 15.03.2023
Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.03.2023
Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eesti Haigekassa nimetamine Tervisekassaks) 15.03.2023
Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seadus 15.03.2023
Kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus 15.03.2023
Muinsuskaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja muuseumiseaduse muutmise seadus 15.03.2023
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 15.03.2023
Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.03.2023
Kohtute seaduse ja kohtumenetluse seadustike muutmise seadus (erakorralise ja sõjaseisukorra aegne kohtupidamine) 15.03.2023
Kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus 15.03.2023
Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) 15.03.2023
Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 15.03.2023
Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 07.03.2023
Maapõueseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.03.2023

Kokku: 1892| Näitan: 1 - 20

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json