Seadusuudised

Võimaldab otsida endisest Digesta infosüsteemist ülekantud uudiste hulgast ainult sealt ülekantud andmete osas ja Riigi Teatajasse pärast 20. jaanuarit 2012. lisatud kohtu kokkuvõtete osas kõikidele andmeväljadele vastavate andmete alusel.

seadusteUudisteOtsing.html


Pealkiri Uudise kuupäev
Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus 12.11.2019
Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus 06.11.2019
Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 06.11.2019
Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seadus 04.11.2019
Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 04.11.2019
Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seadus 20.09.2019
Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 02.07.2019
Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seadus 20.06.2019
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 20.06.2019
Kõrgharidusseadus 19.03.2019
Muinsuskaitseseadus 19.03.2019
Rahvusvahelise sanktsiooni seadus 19.03.2019
Kaitseliidu seaduse muutmise seadus 19.03.2019
Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) 19.03.2019
Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 19.03.2019
Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 19.03.2019
Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.03.2019
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) 19.03.2019
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 19.03.2019
Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.03.2019

Kokku: 1514| Näitan: 1- 20

/otsingu_soovitused.json