Seadusuudised

Võimaldab otsida endisest Digesta infosüsteemist ülekantud uudiste hulgast ainult sealt ülekantud andmete osas ja Riigi Teatajasse pärast 20. jaanuarit 2012. lisatud kohtu kokkuvõtete osas kõikidele andmeväljadele vastavate andmete alusel.


Pealkiri Uudise kuupäev
Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 26.05.2017
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.05.2017
Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 23.05.2017
Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus 15.05.2017
Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.05.2017
Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 04.05.2017
Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus 03.05.2017
Vedelkütuse seaduse muutmise seadus 02.05.2017
Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus 02.05.2017
Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 27.04.2017
Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 25.04.2017
Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht). 19.04.2017
Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus 18.04.2017
Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seadus 06.04.2017
Pakendiseaduse muutmise seadus 06.04.2017
Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 31.03.2017
"Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi valitsuse vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta“ muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus. 28.03.2017
Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 27.03.2017
Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.03.2017
Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 21.03.2017

Kokku: 1278| Näitan: 1- 20