Seadusuudised

Võimaldab otsida endisest Digesta infosüsteemist ülekantud uudiste hulgast ainult sealt ülekantud andmete osas ja Riigi Teatajasse pärast 20. jaanuarit 2012. lisatud kohtu kokkuvõtete osas kõikidele andmeväljadele vastavate andmete alusel.

seadusteUudisteOtsing.html


Pealkiri Uudise kuupäev
Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) 24.11.2021
Äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus (digilahendused äriühinguõiguses) 23.11.2021
Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seadus 19.11.2021
Veterinaarseadus 18.11.2021
Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 12.11.2021
Eesti Vabariigi Valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi Valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 26.10.2021
Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.10.2021
Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.10.2021
Elektrituruseaduse muutmise seadus 22.10.2021
E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 15.10.2021
Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 01.10.2021
Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 30.09.2021
Veeseaduse muutmise seadus 22.09.2021
Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seadus 22.09.2021
Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.07.2021
Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 25.06.2021
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 25.06.2021
Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) 25.06.2021
Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seadus 22.06.2021
Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seadus 20.06.2021

Kokku: 1695| Näitan: 1 - 20

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json