Seadusuudised

Võimaldab otsida endisest Digesta infosüsteemist ülekantud uudiste hulgast ainult sealt ülekantud andmete osas ja Riigi Teatajasse pärast 20. jaanuarit 2012. lisatud kohtu kokkuvõtete osas kõikidele andmeväljadele vastavate andmete alusel.

seadusteUudisteOtsing.html


Pealkiri Uudise kuupäev
Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus 23.02.2021
Toiduseaduse muutmise seadus 23.02.2021
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 19.02.2021
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 19.02.2021
Kohtute seaduse muutmise seadus 28.01.2021
Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 04.01.2021
Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) 04.01.2021
Võlaõigusseaduse muutmise seadus (üürisuhted) 04.01.2021
Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus 04.01.2021
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) 31.12.2020
Maagaasiseaduse muutmise seadus 31.12.2020
Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seadus 30.12.2020
Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 30.12.2020
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 29.12.2020
Kriminaalmenetluse seadustiku ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seadus (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse ning Euroopa Prokuratuuri määruse rakendamine) 29.12.2020
Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 28.12.2020
Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 23.12.2020
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 23.12.2020
Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus 22.12.2020
Meetrikonventsiooniga ühinemise seadus 22.12.2020

Kokku: 1638| Näitan: 1- 20

/otsingu_soovitused.json