Seadusuudised

Võimaldab otsida endisest Digesta infosüsteemist ülekantud uudiste hulgast ainult sealt ülekantud andmete osas ja Riigi Teatajasse pärast 20. jaanuarit 2012. lisatud kohtu kokkuvõtete osas kõikidele andmeväljadele vastavate andmete alusel.


Pealkiri Uudise kuupäev
Autoveoseadus 11.01.2018
Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 09.01.2018
Tubakaseaduse muutmise seadus 09.01.2018
Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus 08.01.2018
Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 29.12.2017
Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 29.12.2017
Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 29.12.2017
2018. aasta riigieelarve seadus 29.12.2017
Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seadus 29.12.2017
Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 28.12.2017
Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 28.12.2017
Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus 28.12.2017
Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 28.12.2017
Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 28.12.2017
Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 28.12.2017
Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 28.12.2017
Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 28.12.2017
Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 27.12.2017
Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus. 27.12.2017
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 27.12.2017

Kokku: 1356| Näitan: 1- 20