Seadusuudised

Võimaldab otsida endisest Digesta infosüsteemist ülekantud uudiste hulgast ainult sealt ülekantud andmete osas ja Riigi Teatajasse pärast 20. jaanuarit 2012. lisatud kohtu kokkuvõtete osas kõikidele andmeväljadele vastavate andmete alusel.


Pealkiri Uudise kuupäev
Relvaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.03.2018
Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 07.03.2018
Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus 22.02.2018
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seadus 03.02.2018
Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 30.01.2018
Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seadus 26.01.2018
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 26.01.2018
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.01.2018
Erakooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.01.2018
Autoveoseadus 11.01.2018
Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 09.01.2018
Tubakaseaduse muutmise seadus 09.01.2018
Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus 08.01.2018
Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 29.12.2017
Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 29.12.2017
Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 29.12.2017
2018. aasta riigieelarve seadus 29.12.2017
Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seadus 29.12.2017
Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 28.12.2017
Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 28.12.2017

Kokku: 1365| Näitan: 1- 20