Seadusuudised

Võimaldab otsida endisest Digesta infosüsteemist ülekantud uudiste hulgast ainult sealt ülekantud andmete osas ja Riigi Teatajasse pärast 20. jaanuarit 2012. lisatud kohtu kokkuvõtete osas kõikidele andmeväljadele vastavate andmete alusel.

seadusteUudisteOtsing.html


Pealkiri Uudise kuupäev
Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.05.2022
Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus 14.05.2022
Äriregistri seadus 05.05.2022
Riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 05.05.2022
Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 30.04.2022
Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus 29.04.2022
Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 28.04.2022
Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (agressiooni toetamine) 28.04.2022
Ehitusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 27.04.2022
Maksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 05.04.2022
Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 01.04.2022
Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 31.03.2022
Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse muutmise seadus 30.03.2022
Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 29.03.2022
Vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 22.03.2022
Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.03.2022
Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.03.2022
Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 21.03.2022
Meretöö seaduse muutmise seadus 21.03.2022
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 13.03.2022

Kokku: 1765| Näitan: 1 - 20

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json