Seadusuudised

Võimaldab otsida endisest Digesta infosüsteemist ülekantud uudiste hulgast ainult sealt ülekantud andmete osas ja Riigi Teatajasse pärast 20. jaanuarit 2012. lisatud kohtu kokkuvõtete osas kõikidele andmeväljadele vastavate andmete alusel.


Pealkiri Uudise kuupäev
Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 05.02.2019
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 05.02.2019
Perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 01.02.2019
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 01.02.2019
Ehitusseadustiku muutmise seadus 01.02.2019
Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.01.2019
Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 10.01.2019
Loomakaitseseaduse muutmise seadus 04.01.2019
Karistusseadustiku, ohvriabi seaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 04.01.2019
Isikuandmete kaitse seadus 04.01.2019
Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 03.01.2019
Põllumajandusloomade aretuse seadus 29.12.2018
2019. aasta riigieelarve seadus 29.12.2018
Tulumaksuseaduse muutmise seadus 29.12.2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 29.12.2018
Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 28.12.2018
Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 28.12.2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus 28.12.2018
Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus 23.12.2018
Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.12.2018

Kokku: 1465| Näitan: 1- 20