Seadusuudised

Võimaldab otsida endisest Digesta infosüsteemist ülekantud uudiste hulgast ainult sealt ülekantud andmete osas ja Riigi Teatajasse pärast 20. jaanuarit 2012. lisatud kohtu kokkuvõtete osas kõikidele andmeväljadele vastavate andmete alusel.

seadusteUudisteOtsing.html


Pealkiri Uudise kuupäev
Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 03.06.2020
Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelisele Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seadus 02.06.2020
Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 02.06.2020
Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus 02.06.2020
Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seadus 26.05.2020
Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 23.05.2020
Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) 23.05.2020
Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 22.05.2020
Elektroonilise side seaduse muutmise seadus 20.05.2020
Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 19.05.2020
Maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seadus 19.05.2020
Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.05.2020
Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) 08.05.2020
Eesti Panga seaduse muutmise seadus 22.04.2020
Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadus 21.04.2020
Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) 21.04.2020
Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus 09.04.2020
Vedelkütuse seaduse muutmise seadus 24.03.2020
Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seadus 13.03.2020
Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 28.02.2020

Kokku: 1565| Näitan: 1- 20

/otsingu_soovitused.json