Seadusuudised

Võimaldab otsida endisest Digesta infosüsteemist ülekantud uudiste hulgast ainult sealt ülekantud andmete osas ja Riigi Teatajasse pärast 20. jaanuarit 2012. lisatud kohtu kokkuvõtete osas kõikidele andmeväljadele vastavate andmete alusel.

seadusteUudisteOtsing.html


Pealkiri Uudise kuupäev
Veeseaduse muutmise seadus 22.09.2021
Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seadus 22.09.2021
Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.07.2021
Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 25.06.2021
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 25.06.2021
Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) 25.06.2021
Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seadus 22.06.2021
Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seadus 20.06.2021
Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.06.2021
Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus 16.06.2021
Krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 02.06.2021
Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 02.06.2021
Meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 31.05.2021
Perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus 28.05.2021
Väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seadus 28.05.2021
Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seadus 28.05.2021
Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadus 23.05.2021
Riigivaraseaduse muutmise seadus 23.05.2021
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seadus 23.05.2021
Karistusseadustiku muutmise seadus (mittesularahalised maksevahendid) 21.05.2021

Kokku: 1683| Näitan: 1- 20

/otsingu_soovitused.json