Seadusuudised

Võimaldab otsida endisest Digesta infosüsteemist ülekantud uudiste hulgast ainult sealt ülekantud andmete osas ja Riigi Teatajasse pärast 20. jaanuarit 2012. lisatud kohtu kokkuvõtete osas kõikidele andmeväljadele vastavate andmete alusel.

seadusteUudisteOtsing.html


Pealkiri Uudise kuupäev
Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 06.07.2023
Tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus 06.07.2023
Perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seadus 06.07.2023
Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 06.07.2023
Hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus 03.07.2023
Käibemaksuseaduse muutmise seadus 03.07.2023
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 03.07.2023
Tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus 30.06.2023
2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 30.06.2023
Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 30.06.2023
Kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus 17.03.2023
Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) 17.03.2023
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.03.2023
Maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.03.2023
Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.03.2023
Kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus 15.03.2023
Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (digilahendused loamenetluses ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri arendamine) 15.03.2023
Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.03.2023
Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eesti Haigekassa nimetamine Tervisekassaks) 15.03.2023
Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seadus 15.03.2023

Kokku: 1902| Näitan: 1 - 20

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json