Seadusuudised

Võimaldab otsida endisest Digesta infosüsteemist ülekantud uudiste hulgast ainult sealt ülekantud andmete osas ja Riigi Teatajasse pärast 20. jaanuarit 2012. lisatud kohtu kokkuvõtete osas kõikidele andmeväljadele vastavate andmete alusel.


Pealkiri Uudise kuupäev
Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 06.07.2018
Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 06.07.2018
Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 06.07.2018
Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine) 06.07.2018
Õiguskantsleri seaduse täiendamise seadus 03.07.2018
Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus 29.06.2018
Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 29.06.2018
Elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seadus 29.06.2018
Relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 29.06.2018
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus 27.06.2018
Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus 26.06.2018
Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 26.06.2018
Autoveoseaduse muutmise seadus 26.06.2018
Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seadus 26.06.2018
Töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 25.06.2018
Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 21.06.2018
Liiklusseaduse § 102 täiendamise seadus 21.06.2018
Eesti lipu seaduse muutmise seadus 21.06.2018
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus 12.06.2018
Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus 12.06.2018

Kokku: 1406| Näitan: 1- 20