Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kaitseliidu seadusRiigikoguseadus07.05.2020 - 31.12.2021
Riigikaitseliste sundkoormiste seadusRiigikoguseadus15.03.2019 - …
Kaitseliidu tegevliikmeks võtmist ja tegevliikmeks olekut takistavate füüsiliste puuete ja psüühikahäirete loetelu ning Kaitseliidu tegevliikmeks võtmise ja tegevliikmeks oleku võimalikkuse asjaolude kindlakstegemise korra kinnitamineVabariigi Valitsusmäärus40601.06.2002 - …
Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kordVabariigi Valitsusmäärus10301.01.2021 - …
Kaitseliidu kaasamise tingimused ja kord küberturvalisuse tagamiselVabariigi Valitsusmäärus10813.07.2014 - …
Nõuded riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise dokumenteerimiseleVabariigi Valitsusmäärus12407.12.2015 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kordVabariigi Valitsusmäärus14401.07.2017 - …
Kaitseväe täpsemad ülesanded, mille täitmisse võib Kaitseliitu kaasata, ning kaasamise tingimused ja kordVabariigi Valitsusmäärus6909.08.2019 - …
Kaitseliidu kodukordVabariigi Valitsusmäärus15118.09.2020 - …
Täiendavate riigikaitseliste töökohtade moodustamine elutähtsa teenuse osutaja juures, loetelu moodustamise ja muutmise ning andmete esitamise kordVabariigi Valitsusmäärus7317.08.2018 - …
Kaitseliidu liikmele eriolukorra ja erakorralise seisukorra lahendamisel osalemise eest ettenähtud tasu maksmise ulatus ja kordVabariigi Valitsusmäärus2901.05.2020 - …
Kaitseliidu tegevliikme sõjaväeliseks väljaõppeks vajaliku ressursimahuka koolituse kulu arvestamise, kandmise ja hüvitamise ning Kaitseliidu liikmeks olemise kohustuse määramise kordKaitseministermäärus2701.01.2016 - …
Avaliku korra kaitses osaleva kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme ohutusvesti ning kasutatava Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki tähistuse kirjeldus, kasutamise nõuded ning vormiriietuse ja ohutusvesti kandmise ja sõiduki tähistamise erandidSiseministermäärus318.01.2016 - …
Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohtaKaitseministermäärus1610.04.2016 - …
Kaitseliidu enesekaitsevahendite loetelu ja nõudedKaitseministermäärus630.03.2015 - …
Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vormKaitseministermäärus1401.07.2015 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri asutamine ja pidamise põhimäärusKaitseministermäärus2127.04.2015 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu mootorsõiduki ning haagise tehnonõuded ja varustuse nõuded ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kordKaitseministermäärus2501.11.2015 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki ja selle haagise registreerimise kordKaitseministermäärus2201.01.2016 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kordKaitseministermäärus2608.01.2011 - …
Tunnistajakaitse kaitselepingu vormi kehtestamineSiseministermäärus8220.03.2011 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite ja haagiste registreerimistunnistuse vorm ning riikliku registreerimismärgi valmistamise nõudedMajandus- ja kommunikatsiooniministermäärus10111.11.2011 - …
Kaitseliidu liikme poolt hüvitise saamiseks õigustatud füüsilise isiku nimetamise kordKaitseministermäärus2713.05.2013 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõitjate ning veose veo kordKaitseministermäärus2624.12.2016 - …
Kaitseliidu liikmete andmekogu põhimäärusKaitseministermäärus1701.09.2021 - …
Teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu ulatus, tasumise tingimused ja kordKaitseministermäärus1601.01.2018 - …
Kaitseliidu tegevliikme, auliikme ning noortejuhi tasustamata lisapuhkuse taotlemise ja andmise kord ning lisapuhkuse ajal makstava hüvitise taotlemise ja väljamaksmise kordKaitseministermäärus501.07.2019 - …
Kaitseliidu liikmele teenistuskohustuse täitmisel tehtud kulu eest hüvitise maksmise tingimused, ulatus, piirmäär ja kordKaitseministermäärus501.07.2019 - …
Kaitseliidu alaliselt valvatavate objektide loetelu Kaitseministermäärus3101.07.2019 - …
Kaitseliidu liikme hukkumise, püsiva töövõimetuse ja osalise või puuduva töövõime korral ühekordse hüvitise maksmiseks avalduse esitamise, hüvitise määramise ning väljamaksmise tingimused ja kordKaitseministermäärus1701.07.2019 - …
Kaitseliidu liikme püsiva töövõimetuse, selle ulatuse ja põhjuse tuvastamise tingimused ja kordKaitseministermäärus1601.07.2019 - …
Kaitseliidu liikme ravikulu hüvitamise tingimused, piirmäär ja kordKaitseministermäärus301.07.2019 - …
Kaitseliidu relva, mida ei loeta sõjarelvaks relvaseaduse tähenduses, käitlemise ja kasutamise nõudedKaitseministermäärus201.09.2018 - …
Sisekaitselise rakenduskõrgkooli rektori valimise kordSiseministermäärus5201.09.2019 - …
Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise kordKaitseministermäärus716.07.2018 - …
Muinsuskaitselise järelevalve dokumenteerimise ja läbiviimisega seotud kulu hüvitamise ning kinnismälestisel ja vallasmälestisel tehtud tööde dokumenteerimise kordKultuuriministermäärus2117.05.2019 - …
Kaitseliidu ajutiselt valvatava objekti tähistamise kord ja tähisKaitseministermäärus1215.07.2019 - …
Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppetegevuse finantseerimise alused, tingimused ja kordSiseministermäärus3001.09.2019 - …
Kaitselennunduse õhusõidukite registri põhimäärusKaitseministermäärus2210.11.2019 - …
Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppekulude arvestamise ja hüvitamise määr, tingimused ja kordSiseministermäärus3325.10.2019 - …
Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kordKeskkonnaministermäärus6803.02.2020 - …
Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumusKaitseministermäärus1819.02.2021 - …
Kaitseliidu valvuri käesideme ja embleemi kirjeldus ning kandmise kordKaitseministermäärus628.06.2021 - …

Kokku: 43| Näitan: 1- 43|Näita lehekülgede kaupa

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json