Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kaitseliidu seadusRiigikoguseadus01.01.2024 - …
Asutustes täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade määramise tingimused, riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning nende üle arvestuse pidamise kordVabariigi Valitsusmäärus10308.07.2023 - …
Kaitseliidu kaasamise tingimused ja kord küberturvalisuse tagamiselVabariigi Valitsusmäärus10813.07.2014 - …
Nõuded riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise dokumenteerimiseleVabariigi Valitsusmäärus12407.12.2015 - …
Kaitseväe täpsemad ülesanded, mille täitmisse võib Kaitseliitu kaasata, ning kaasamise tingimused ja kordVabariigi Valitsusmäärus6909.08.2019 - …
Kaitseliidu kodukordVabariigi Valitsusmäärus15118.09.2020 - …
Elutähtsa teenuse osutaja juures täiendavate riigikaitselise töökohustusega töökohtade määramise tingimused ja arvestuse pidamise kordVabariigi Valitsusmäärus7321.03.2022 - …
Kaitseliidu liikmele eriolukorra ja erakorralise seisukorra lahendamisel osalemise eest ettenähtud tasu maksmise ulatus ja kordVabariigi Valitsusmäärus2901.05.2020 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kordVabariigi Valitsusmäärus14401.01.2023 - …
Kaitseväekohustuslase, kaitseväekohustust võtta sooviva isiku ja Kaitseliidu liikme terviseseisundi hindamiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ning päringute perioodidVabariigi Valitsusmäärus3701.04.2023 - …
Riigikaitseliste kohustuste täitmisega seotud õiglase hüvitise maksmise ‎tingimused ja kordVabariigi Valitsusmäärus7008.04.2023 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljaga seoses kohaliku omavalitsuse üksusele makstava hüvitise ulatus, maksmise tingimused ja kordVabariigi Valitsusmäärus9624.10.2023 - …
Avaliku korra kaitses osaleva kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme ohutusvesti ning kasutatava Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki tähistuse kirjeldus, kasutamise nõuded ning vormiriietuse ja ohutusvesti kandmise ja sõiduki tähistamise erandidSiseministermäärus318.01.2016 - …
Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohtaKaitseministermäärus1610.04.2016 - …
Kaitseliidu tegevliikme sõjaväeliseks väljaõppeks vajaliku ressursimahuka koolituse kulu arvestamise, kandmise ja hüvitamise ning Kaitseliidu liikmeks olemise kohustuse määramise kordKaitseministermäärus2701.01.2016 - …
Kaitseliidu enesekaitsevahendite loetelu ja nõudedKaitseministermäärus630.03.2015 - …
Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vormKaitseministermäärus1401.07.2015 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri asutamine ja pidamise põhimäärusKaitseministermäärus2127.04.2015 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki ja selle haagise registreerimise kordKaitseministermäärus2201.01.2016 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kordKaitseministermäärus2608.01.2011 - …
Tunnistajakaitse kaitselepingu vormi kehtestamineSiseministermäärus8220.03.2011 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite ja haagiste registreerimistunnistuse vorm ning riikliku registreerimismärgi valmistamise nõudedMajandus- ja kommunikatsiooniministermäärus10111.11.2011 - …
Kaitseliidu liikme poolt hüvitise saamiseks õigustatud füüsilise isiku nimetamise kordKaitseministermäärus2713.05.2013 - …
Kaitseliidu liikmete andmekogu põhimäärusKaitseministermäärus1701.09.2021 - …
Teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu ulatus, tasumise tingimused ja kordKaitseministermäärus1601.01.2018 - …
Kaitseliidu tegevliikme, auliikme ning noortejuhi tasustamata lisapuhkuse taotlemise ja andmise kord ning lisapuhkuse ajal makstava hüvitise taotlemise ja väljamaksmise kordKaitseministermäärus501.07.2019 - …
Kaitseliidu alaliselt valvatavate objektide loetelu Kaitseministermäärus3101.07.2019 - …
Kaitseliidu relva, mida ei loeta sõjarelvaks relvaseaduse tähenduses, käitlemise ja kasutamise nõudedKaitseministermäärus201.09.2018 - …
Kaitseliidu tegevliikme tervisenõudedKaitseministermäärus603.04.2022 - …
Kaitseliidu liikmele teenistuskohustuse täitmisel tehtud kulu eest hüvitise maksmise tingimused, ulatus, piirmäär ja kordKaitseministermäärus501.01.2023 - …
Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumusKaitseministermäärus1801.01.2024 - …
Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande andmekoosseis ja esitamise kordKeskkonnaministermäärus6801.01.2023 - …
Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise kordKaitseministermäärus716.07.2018 - …
Muinsuskaitselise järelevalve dokumenteerimise ja läbiviimisega seotud kulu hüvitamise ning kinnismälestisel ja vallasmälestisel tehtud tööde dokumenteerimise kordKultuuriministermäärus2117.05.2019 - …
Kaitseliidu ajutiselt valvatava objekti tähistamise kord ja tähisKaitseministermäärus1215.07.2019 - …
Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppekulude arvestamise ja hüvitamise määr, tingimused ja kordSiseministermäärus3325.10.2019 - …
Kaitselennunduse õhusõidukite registri põhimäärusKaitseministermäärus2221.10.2022 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registri põhimäärusKaitseministermäärus2321.10.2022 - …
Sisekaitselise rakenduskõrgkooli rektori valimise kordSiseministermäärus5220.12.2022 - …
Kaitseliidu valvuri käesideme ja embleemi kirjeldus ning kandmise kordKaitseministermäärus628.06.2021 - …
Kaitseliidu liikme hukkumise, ajutise töövõime kaotuse, püsiva töövõimetuse ja osalise või puuduva töövõime korral ühekordse hüvitise maksmiseks avalduse esitamise, hüvitise määramise ning väljamaksmise tingimused ja kordKaitseministermäärus1701.04.2023 - …
Kaitseliidu liikme ravikulu hüvitamise tingimused, piirmäär ja kordKaitseministermäärus301.04.2023 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõitjate ning veose veo kordKaitseministermäärus2623.06.2023 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu mootorsõiduki ning haagise tehnonõuded ja varustuse nõuded ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kordKaitseministermäärus2519.06.2023 - …
KaitselennundusmäärustikKaitseministermäärus2031.03.2023 - …
Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppetegevuse finantseerimise alused, tingimused ja kordSiseministermäärus529.02.2024 - …
Kaitseliidu liikme püsiva töövõimetuse, selle ulatuse ja põhjuse tuvastamise tingimused ja kordKaitseministermäärus1310.03.2024 - …
Kohaliku omavalitsuse üksuse riigikaitselise kriisivalmiduse suurendamise toetamise tingimused ja kordSiseministermäärus707.04.2024 - …

Kokku: 48| Näitan: 1 - 48|Näita lehekülgede kaupa

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json