Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadusRiigikoguseadus03.04.2005 - kehtetu
Keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seadusRiigikoguseadus01.01.2006 - kehtetu
Keskkonnaseire seadusRiigikoguseadus01.01.2017 - kehtetu
Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseinspektori vormiriietuse ja ametitunnuste kirjeldusVabariigi Valitsusmäärus15301.01.2021 - kehtetu
Metsaõigusnormide rikkumisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamise määrade kinnitamineVabariigi Valitsusmäärus01.01.2007 - kehtetu
Riigi Töökeskkonnaameti moodustamineVabariigi Valitsusmäärus27.08.2006 - kehtetu
Eesti Loodusmuuseumi üleviimine Keskkonnaministeeriumi valitsemisalast Kultuuriministeeriumi valitsemisalasseVabariigi Valitsusmäärus27.08.2006 - kehtetu
Riigi keskkonnakaitseinspektorite vormiriietuse ja ametitunnuste kirjelduse kinnitamineVabariigi Valitsusmäärus30.01.2003 - kehtetu
Kaitstava loodusobjekti kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju arvestamise kord ja määradVabariigi Valitsusmäärus10.05.2004 - kehtetu
Keskkonnakaitsele suunatud riigiabi andmise eritingimusedVabariigi Valitsusmäärus01.05.2004 - kehtetu
Keskkonnakaitsele suunatud riigiabi andmise eritingimusedVabariigi Valitsusmäärus14.12.2002 - kehtetu
Looduskeskkonna ja -varade kasutamise lubade andmise ajutise korra kohtaVabariigi Valitsusmäärus12.12.2004 - kehtetu
"Tervisele ja keskkonnale ohtlike ainete tööstusliku kasutamise ning hoidmise korra" kinnitamise kohtaVabariigi Valitsusmäärus12.12.2004 - kehtetu
Riigiettevõtte "Eesti Kaardikeskus" üleviimine Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasseVabariigi Valitsusmäärus12.12.2004 - kehtetu
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olnud asutuste ja organisatsioonide nende ametikohtade loetelu, kus töötatud aeg arvatakse avaliku teenistuse staaži hulkaVabariigi Valitsusmäärus9701.04.2013 - kehtetu
Keskkonnakompleksluba nõudvate alltegevusvaldkondade ja künnisvõimsuste kehtestamine ning olemasolevate käitiste käitajate poolt kompleksloa taotluste esitamise tähtaegade kehtestamineVabariigi Valitsusmäärus15001.06.2013 - kehtetu
Jahiuluki ebaseadusliku hukkamise või jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju määradVabariigi Valitsusmäärus4801.06.2013 - kehtetu
Keskkonnaministeeriumi põhimäärusVabariigi Valitsusmäärus43728.12.2009 - kehtetu
Töökeskkonna ohutegurid ja tööd, mille puhul alaealise töötamine on keelatudVabariigi Valitsusmäärus17101.07.2009 - kehtetu
Riikliku keskkonnaseire püsialade määramineVabariigi Valitsusmäärus32101.01.2017 - kehtetu

Kokku: 99| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json