Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kaitseliidu seadusRiigikoguseadus01.01.2019 - 31.03.2022
Kaitseliidu tegevliikmeks võtmist ja tegevliikmeks olekut takistavate füüsiliste puuete ja psüühikahäirete loetelu ning Kaitseliidu tegevliikmeks võtmise ja tegevliikmeks oleku võimalikkuse asjaolude kindlakstegemise korra kinnitamineVabariigi Valitsusmäärus40601.06.2002 - …
Kaitseliidu kodukordVabariigi Valitsusmäärus15101.01.2019 - …
Kaitseliidu kaasamise tingimused ja kord küberturvalisuse tagamiselVabariigi Valitsusmäärus10813.07.2014 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kordVabariigi Valitsusmäärus14401.07.2017 - …
Kaitseliidu tegevliikme sõjaväeliseks väljaõppeks vajaliku ressursimahuka koolituse kulu arvestamise, kandmise ja hüvitamise ning Kaitseliidu liikmeks olemise kohustuse määramise kordKaitseministermäärus2701.01.2016 - …
Avaliku korra kaitses osaleva kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme ohutusvesti ning kasutatava Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki tähistuse kirjeldus, kasutamise nõuded ning vormiriietuse ja ohutusvesti kandmise ja sõiduki tähistamise erandidSiseministermäärus318.01.2016 - …
Kaitseliidu enesekaitsevahendite loetelu ja nõudedKaitseministermäärus630.03.2015 - …
Kaitseliidu valvatavate objektide ja vara loeteluKaitseministermäärus3128.01.2019 - …
Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vormKaitseministermäärus1401.07.2015 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri asutamine ja pidamise põhimäärusKaitseministermäärus2127.04.2015 - …
Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumusKaitseministermäärus1801.09.2015 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki ja selle haagise registreerimise kordKaitseministermäärus2201.01.2016 - …
Kaitseliidu liikme poolt hüvitise saamiseks õigustatud füüsilise isiku nimetamise kordKaitseministermäärus2713.05.2013 - …
Kaitseliidu valvuri käesideme ja embleemi kirjeldus ning kandmise kordKaitseministermäärus3915.07.2013 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõitjate ning veose veo kordKaitseministermäärus2624.12.2016 - …
Kaitseliidu liikme ravikulu hüvitamise tingimused, piirmäär ja kordKaitseministermäärus322.05.2018 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu mootorsõiduki ning haagise tehnonõuded ja varustuse nõuded ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kordKaitseministermäärus2501.11.2015 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kordKaitseministermäärus2608.01.2011 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite ja haagiste registreerimistunnistuse vorm ning riikliku registreerimismärgi valmistamise nõudedMajandus- ja kommunikatsiooniministermäärus10111.11.2011 - …

Kokku: 27| Näitan: 1- 20|Näita kõiki