Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Keskkonna kriminaalõigusliku kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus01.06.2002 - …
Sõjalisel ja muul vaenulikul eesmärgil keskkonna mõjutamise keelustamise konventsiooniga ühinemise seadusRiigikoguseadus11.03.2011 - …
Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi kokkuleppe "Eesti Vabariigi osalemise kohta Euroopa Keskkonnaagentuuris ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrgus" ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus01.06.2002 - …
Keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus22.07.2007 - …
Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamiseks üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus01.06.2002 - …
Piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni muudatuste ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus14.02.2010 - …
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusRiigikoguseadus01.01.2020 - 31.12.2020
Taani Kuningriigi, Eesti Vabariigi, Soome Vabariigi, Saksa Liitvabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Poola Vabariigi, Vene Föderatsiooni ja Rootsi Kuningriigi vahelise Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjoni privileegide ja immuniteetide kokkuleppe ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Korporatsiooni (Nordic Environment Finance Corporation - NEFCO) vahelise lepingu NEFCO õigusliku staatuse kohta Eesti Vabariigis ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus21.11.2002 - …
Piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooniga ühinemise seadusRiigikoguseadus01.06.2002 - …
Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadusRiigikoguseadus24.03.2019 - …
Keskkonnaregistri seadusRiigikoguseadus15.03.2019 - …
Keskkonnaseire seadusRiigikoguseadus01.01.2019 - 31.12.2020
Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seadusRiigikoguseadus01.01.2015 - 31.12.2020
Keskkonnajärelevalve seadusRiigikoguseadus15.03.2019 - 31.12.2020
Keskkonnaseadustiku üldosa seadusRiigikoguseadus01.01.2020 - 31.12.2020
Keskkonnatasude seadusRiigikoguseadus20.07.2020 - 31.12.2020
Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise seadusRiigikoguseadus19.04.2010 - …
Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus13.04.2007 - …
Keskkonnavastutuse seadusRiigikoguseadus01.01.2020 - 30.10.2020

Kokku: 103| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json