Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Keskkonna kriminaalõigusliku kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus01.06.2002 - …
Sõjalisel ja muul vaenulikul eesmärgil keskkonna mõjutamise keelustamise konventsiooniga ühinemise seadusRiigikoguseadus11.03.2011 - …
Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi kokkuleppe "Eesti Vabariigi osalemise kohta Euroopa Keskkonnaagentuuris ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrgus" ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus01.06.2002 - …
Keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus22.07.2007 - …
Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamiseks üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus01.06.2002 - …
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusRiigikoguseadus01.01.2020 - 31.12.2020
Piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni muudatuste ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus14.02.2010 - …
Taani Kuningriigi, Eesti Vabariigi, Soome Vabariigi, Saksa Liitvabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Poola Vabariigi, Vene Föderatsiooni ja Rootsi Kuningriigi vahelise Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjoni privileegide ja immuniteetide kokkuleppe ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus01.06.2002 - …
Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Korporatsiooni (Nordic Environment Finance Corporation - NEFCO) vahelise lepingu NEFCO õigusliku staatuse kohta Eesti Vabariigis ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus21.11.2002 - …
Piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooniga ühinemise seadusRiigikoguseadus01.06.2002 - …
Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadusRiigikoguseadus24.03.2019 - …
Keskkonnaregistri seadusRiigikoguseadus15.03.2019 - …
Keskkonnaseire seadusRiigikoguseadus01.01.2019 - 31.12.2020
Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seadusRiigikoguseadus01.01.2015 - 31.12.2020
Keskkonnajärelevalve seadusRiigikoguseadus15.03.2019 - 31.12.2020
Keskkonnavastutuse seadusRiigikoguseadus31.10.2020 - 31.12.2020
Keskkonnaseadustiku üldosa seadusRiigikoguseadus01.01.2020 - 31.12.2020
Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise seadusRiigikoguseadus19.04.2010 - …
Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadusRiigikoguseadus13.04.2007 - …
Keskkonnatasude seadusRiigikoguseadus20.07.2020 - 31.12.2020

Kokku: 103| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json