Teksti suurus:

Abipolitseiniku kandidaadi ja abipolitseiniku väljaõppe nõuded ning arvestuse sooritamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.08.2019, 3

Määrus kehtestatakse „Abipolitseiniku seaduse” § 8 lõike 8 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse abipolitseiniku kandidaadi ja abipolitseiniku väljaõppe nõuded ning arvestuse sooritamise kord.

§ 2.   Abipolitseiniku kandidaadi esimese astme õpe

  Abipolitseiniku kandidaadi esimese astme õppe läbinul on:
  1) teadmised riigi põhikorra, isikute õiguste ja vabaduste ning politsei tegevust reguleerivate õigusaktide kohta;
  2) teadmised ja oskused avalikku korda ähvardava ohu ennetamisel, väljaselgitamisel, tõrjumisel ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamisel osalemiseks;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  21) teadmised piirkondlikust politseitööst ja süüteoennetusest;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  3) teadmised ja oskused liiklusturvalisuse tagamisel osalemiseks;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  4) teadmised ja oskused liiklusjärelevalve teostamisel osalemiseks;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  5) teadmised ja oskused abipolitseiniku seaduses sätestatud meetmete rakendamiseks ja vahetu sunni kohaldamiseks;
  51) teadmised ja oskused politsei andmekogu kasutamiseks ning teadmised teabeturbe ja andmekaitse kohta;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  6) oskused esmaabi andmiseks;
  7) teadmised ja oskused külmrelvade ja gaasirelvade ning erivahendite käsitsemiseks.

§ 3.   Abipolitseiniku teise astme õpe

  Abipolitseiniku teise astme õppe läbinul on lisaks käesoleva määruse §-s 2 sätestatule:
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  1) teadmised ja oskused iseseisvalt järelevalve teostamiseks avalikus kohas käitumise nõuete üle;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  2) teadmised ja oskused avalikku korda ähvardava vahetu kõrgendatud ohu tõrjumiseks;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  3) teadmised ja oskused abipolitseiniku seaduses sätestatud meetmete iseseisvaks rakendamiseks ja vahetu sunni kohaldamiseks;
  4) teadmised ja oskused haldusmenetlusest ja meetme kohaldamise dokumenteerimisest.
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]

§ 4.   Abipolitseiniku tulirelva- ja elektrišokirelvaõpe
[RT I, 30.08.2019, 1 - jõust. 02.09.2019]

  Abipolitseiniku tulirelva- või elektrišokirelvaõppe läbinul on:
  1) teadmised relva kandmise ja kasutamise õiguslikest alustest;
  2) teadmised ja oskused relva hooldada ja käsitseda, sh laskeoskus;
  3) esmaabiteadmised ja -oskused.
[RT I, 30.08.2019, 1 - jõust. 02.09.2019]

§ 5.   Väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord

  (1) Abipolitseiniku väljaõppekavad kinnitab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor.

  (2) Abipolitseiniku väljaõpe viiakse läbi auditoorse ja iseseisva töö vormis.

  (21) Abipolitseiniku väljaõppe läbiviimisel arvestatakse abipolitseiniku kandidaadi varasema õpi- ja töökogemusega. Pärast abipolitseiniku kandidaadi varasema õpi- ja töökogemuse hindamist võib ta suunata otse arvestuse tegemisele.
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]

  (3) Arvestuse negatiivsele tulemusele sooritamise korral on abipolitseiniku kandidaadil või abipolitseinikul õigus kahele kordusarvestusele.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.08.2019, 3

Määrus kehtestatakse „Abipolitseiniku seaduse” § 8 lõike 8 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse abipolitseiniku kandidaadi ja abipolitseiniku väljaõppe nõuded ning arvestuse sooritamise kord.

§ 2.   Abipolitseiniku kandidaadi esimese astme õpe

  Abipolitseiniku kandidaadi esimese astme õppe läbinul on:
  1) teadmised riigi põhikorra, isikute õiguste ja vabaduste ning politsei tegevust reguleerivate õigusaktide kohta;
  2) teadmised ja oskused avalikku korda ähvardava ohu ennetamisel, väljaselgitamisel, tõrjumisel ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamisel osalemiseks;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  21) teadmised piirkondlikust politseitööst ja süüteoennetusest;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  3) teadmised ja oskused liiklusturvalisuse tagamisel osalemiseks;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  4) teadmised ja oskused liiklusjärelevalve teostamisel osalemiseks;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  5) teadmised ja oskused abipolitseiniku seaduses sätestatud meetmete rakendamiseks ja vahetu sunni kohaldamiseks;
  51) teadmised ja oskused politsei andmekogu kasutamiseks ning teadmised teabeturbe ja andmekaitse kohta;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  6) oskused esmaabi andmiseks;
  7) teadmised ja oskused külmrelvade ja gaasirelvade ning erivahendite käsitsemiseks.

§ 3.   Abipolitseiniku teise astme õpe

  Abipolitseiniku teise astme õppe läbinul on lisaks käesoleva määruse §-s 2 sätestatule:
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  1) teadmised ja oskused iseseisvalt järelevalve teostamiseks avalikus kohas käitumise nõuete üle;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  2) teadmised ja oskused avalikku korda ähvardava vahetu kõrgendatud ohu tõrjumiseks;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  3) teadmised ja oskused abipolitseiniku seaduses sätestatud meetmete iseseisvaks rakendamiseks ja vahetu sunni kohaldamiseks;
  4) teadmised ja oskused haldusmenetlusest ja meetme kohaldamise dokumenteerimisest.
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]

§ 4.   Abipolitseiniku tulirelva- ja elektrišokirelvaõpe
[RT I, 30.08.2019, 1 - jõust. 02.09.2019]

  Abipolitseiniku tulirelva- või elektrišokirelvaõppe läbinul on:
  1) teadmised relva kandmise ja kasutamise õiguslikest alustest;
  2) teadmised ja oskused relva hooldada ja käsitseda, sh laskeoskus;
  3) esmaabiteadmised ja -oskused.
[RT I, 30.08.2019, 1 - jõust. 02.09.2019]

§ 5.   Väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord

  (1) Abipolitseiniku väljaõppekavad kinnitab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor.

  (2) Abipolitseiniku väljaõpe viiakse läbi auditoorse ja iseseisva töö vormis.

  (21) Abipolitseiniku väljaõppe läbiviimisel arvestatakse abipolitseiniku kandidaadi varasema õpi- ja töökogemusega. Pärast abipolitseiniku kandidaadi varasema õpi- ja töökogemuse hindamist võib ta suunata otse arvestuse tegemisele.
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]

  (3) Arvestuse negatiivsele tulemusele sooritamise korral on abipolitseiniku kandidaadil või abipolitseinikul õigus kahele kordusarvestusele.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

/otsingu_soovitused.json