Teksti suurus:

Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2016, 4

Määrus kehtestatakse „Kogumispensionide seaduse” § 52 lõike 4 ja § 524 lõike 5 alusel.

§ 1.   Avalduse vormi kehtestamine

  Käesoleva määrusega kehtestatakse:
  1) fondipensioni avalduse vorm (lisa 1);
  2) fondipensioni muutmise avalduse vorm (lisa 2);
  3) fondipensioni lõpetamise avalduse vorm (lisa 3);
  4) ühekordse väljamakse avalduse vorm (lisa 4);
  5) kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vorm (lisa 5).

§ 2.   Avalduse vormi kuju

  (1) Käesoleva määruse § 1 punktides 1–4 nimetatud avaldused esitatakse paberkandjal või elektroonilisel kujul. Elektroonilist avaldust peab olema võimalik kirjalikult taasesitada kujul, mis vastab käesolevas määruses sätestatule, arvestades elektroonilise vormi eripärasid.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punktis 5 nimetatud avaldus esitatakse üksnes elektroonilisel kujul.

§ 3.   Avalduse vormide täitmine

  Paberkandjal käesoleva määruse § 1 punktides 1–4 nimetatud avalduste vormid täidetakse ja allkirjastatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb avalduse vastuvõtnud kontohaldurile ning teine eksemplar avalduse esitajale.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2011. aasta 1. augustil.

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2017, 19

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json