Teksti suurus:

Veterinaar- ja Toiduameti ning tema kohalike asutuste struktuur ja teenistujate koosseis

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2011, 8

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 ning „Avaliku teenistuse seaduse” § 10 lõike 4 alusel.

§ 1.  Veterinaar- ja Toiduameti struktuur ning tema kohalike asutuste struktuur ja teenistujate koosseis kinnitatakse järgmiselt:

Struktuuriüksus ja ametikoha nimetus

Teenistuskohtade
arv

Peadirektor

  1

Peadirektori asetäitja

  2

Jurist

  1

Kokku

  4

Loomatervishoiu, loomakaitse ja söötade osakond

 

Osakonnajuhataja

  1

Loomakaitsebüroo

 

Büroojuhataja

  1

Peaspetsialist

  1

Loomatervishoiubüroo

 

Büroojuhataja

  1

Peaspetsialist

  6

Söötade büroo

 

Büroojuhtaja

  1

Peaspetsialist

  2

Kokku

13

Põllumajandusloomade aretuse ja turukorralduse osakond

 

Osakonnajuhataja

  1

Põllumajandusloomade aretuse büroo

 

Büroojuhataja

  1

Peaspetsialist

  2

Geneetiliste ressursside büroo

 

Büroojuhataja

  1

Peaspetsialist

  1

Turukorralduse büroo

 

Büroojuhataja

  1

Peaspetsialist

  3

Alkoholibüroo

 

Büroojuhataja

  1

Peaspetsialist

  5

Kokku

16

Toiduosakond

 

Osakonnajuhataja

  1

Loomse toidu büroo

 

Büroojuhataja

  1

Peaspetsialist

  8

Jaekaubanduse, mahepõllumajanduse ja mitteloomse toidu büroo

 

Büroojuhataja

  1

Peaspetsialist

11

Kokku

22

Kauplemise ning impordi ja ekspordi osakond

 

Osakonnajuhataja

  1

Järelevalve ja kontrollibüroo

 

Büroojuhataja

  1

Peaspetsialist

  6

Luhamaa piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo

 

Büroojuhataja

  1

Peainspektor

  1

Vaneminspektor

  6

Narva piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo

 

Büroojuhataja

  1

Peainspektor

  1

Vaneminspektor

  6

Muuga ja Paldiski sadama piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo

 

Büroojuhataja

  1

Peainspektor

  1

Vaneminspektor

10

Koidula piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo

 

Büroojuhataja

  1

Vaneminspektor

  3

Kokku

40

Üldosakond

 

Osakonnajuhataja

  1

Osakonnajuhataja asetäitja

  1

Finantsbüroo

 

Büroojuhataja

  1

Peaspetsialist

  1

Vanemspetsialist

  2

Personalibüroo

 

Büroojuhataja

  1

Vanemspetsialist

  1

Haldusbüroo

 

Büroojuhataja

  1

Vanemspetsialist

  5

Valvur-informaator

  1

Informaatika büroo

 

Büroojuhataja

  1

Vanemspetsialist

  2

Kokku

18

Kokku Veterinaar- ja Toiduamet

113  

Harjumaa Veterinaarkeskus

 

Juhataja

  1

Juhataja asetäitja

  1

Peaspetsialist

  6

Vanemspetsialist

  4

Nooremspetsialist

  1

Koristaja-majahoidja

  1

Toidubüroo

 

Büroojuhataja

  1

Peaspetsialist

12

Vanemspetsialist

15

Nooremspetsialist

  2

Kokku

44

Hiiumaa Veterinaarkeskus

 

Juhataja

  1

Peaspetsialist

  2

Vanemspetsialist

  2

Koristaja-majahoidja

  1

Kokku

  6

Ida-Virumaa Veterinaarkeskus

 

Juhataja

  1

Peaspetsialist

  5

Vanemspetsialist

  6

Kokku

12

Jõgevamaa Veterinaarkeskus

 

Juhataja

  1

Juhataja asetäitja

  1

Peaspetsialist

  2

Vanemspetsialist

  5

Tehnik

  1

Koristaja-majahoidja

  1

Kokku

11

Järvamaa Veterinaarkeskus

 

Juhataja

  1

Peaspetsialist

  6

Vanemspetsialist

  3

Tehnik

  1

Koristaja-majahoidja

  1

Kokku

12

Läänemaa Veterinaarkeskus

 

Juhataja

  1

Peaspetsialist

  4

Vanemspetsialist

  3

Tehnik

  1

Koristaja-majahoidja

  1

Kokku

10

Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus

 

Juhataja

  1

Peaspetsialist

  7

Vanemspetsialist

18

Nooremspetsialist

  5

Tehnik

  1

Koristaja-majahoidja

  1

Kokku

33

Põlvamaa Veterinaarkeskus

 

Juhataja

  1

Peaspetsialist

  4

Vanemspetsialist

  4

Tehnik

  1

Koristaja-majahoidja

  1

Kokku

11

Pärnumaa Veterinaarkeskus

 

Juhataja

  1

Peaspetsialist

  7

Vanemspetsialist

  7

Tehnik

  1

Koristaja-majahoidja

  1

Kokku

17

Raplamaa Veterinaarkeskus

 

Juhataja

  1

Juhataja asetäitja

  1

Peaspetsialist

  2

Vanemspetsialist

  4

Nooremspetsialist

  1

Koristaja-majahoidja

  1

Kokku

10

Saaremaa Veterinaarkeskus

 

Juhataja

  1

Peaspetsialist

  4

Vanemspetsialist

  5

Nooremspetsialist

  3

Koristaja-majahoidja

  1

Kokku

14

Tartumaa Veterinaarkeskus

 

Juhataja

  1

Peaspetsialist

  3

Vanemspetsialist

  2

Tehnik

  1

Koristaja-majahoidja

  1

Toidubüroo

 

Büroojuhataja

  1

Peaspetsialist

  7

Vanemspetsialist

  4

Kokku

20

Valgamaa Veterinaarkeskus

 

Juhataja

  1

Peaspetsialist

  5

Vanemspetsialist

  5

Nooremspetsialist

  6

Koristaja-majahoidja

  1

Kokku

18

Viljandimaa Veterinaarkeskus

 

Juhataja

  1

Peaspetsialist

  4

Vanemspetsialist

  6

Kokku

11

Võrumaa Veterinaarkeskus

 

Juhataja

  1

Peaspetsialist

  4

Vanemspetsialist

  2

Tehnik

  1

Koristaja-majahoidja

  1

Kokku

  9

Kokku veterinaarkeskused

238  

KÕIK KOKKU

351  

§ 2.  Põllumajandusministri 26. mai 2011. a määrus nr 46 „Veterinaar- ja Toiduameti ning tema kohalike asutuste struktuur ja teenistujate koosseis” (RT I, 31.05.2011, 2) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrus jõustub 1. oktoobril 2011. a.

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 24.10.2012, 4

/otsingu_soovitused.json