Teksti suurus:

Päästeteenistujate töötasustamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2011, 58

Määrus kehtestatakse „Päästeteenistuse seaduse” § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.  Palgaastmetele vastavate kuupalgamäärade kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse päästeteenistujate palgaastmetele vastavad kuupalgamäärad vastavalt lisale.

§ 2.  Kuupalgamäärade diferentseerimine

  (1) Sõltuvalt asutusest diferentseeritakse (suurendatakse) kuupalgamäärasid järgmiselt:
  1) Päästeametis töötaval päästejuhtivspetsialistil, päästepeaspetsialistil ja päästepealikul (v.a Päästeameti Põhja päästekeskuse, Päästeameti Lõuna päästekeskuse, Päästeameti Lääne päästekeskuse ja Päästeameti Ida päästekeskuse päästejuhtivspetsialistil, päästepeaspetsialistil ja päästepealikul) 10 protsenti;
  2) Päästeametis töötaval päästespetsialistil ja päästevanemspetsialistil (v.a Päästeameti Põhja päästekeskuse, Päästeameti Lõuna päästekeskuse, Päästeameti Lääne päästekeskuse ja Päästeameti Ida päästekeskuse päästespetsialistil ja päästevanemspetsialistil) 15 protsenti;
  3) Päästeameti Põhja päästekeskuses töötaval päästejuhtivspetsialistil, päästepeaspetsialistil ja päästepealikul 5 protsenti;
  4) Päästeameti Põhja päästekeskuses töötaval päästjal, vanempäästjal, juhtivpäästjal, päästespetsialistil ja päästevanemspetsialistil 10 protsenti;
  5) Häirekeskuse päästespetsialistil, päästevanemspetsialistil, päästejuhtivspetsialistil ja päästepeaspetsialistil (v.a Häirekeskuse Lõuna keskuse, Häirekeskuse Lääne keskuse ja Häirekeskuse Ida keskuse päästespetsialistil, päästevanemspetsialistil, päästejuhtivspetsialistil ja päästepeaspetsialistil) 10 protsenti;
  6) sisekaitselise rakenduskõrgkooli päästeeriala õppe struktuuriüksuse õppejõu ametikohal töötamisel, v.a päästedirektor, 20 protsenti.

  (2) Sõltuvalt töötingimuste erisusest diferentseeritakse palgamäärasid järgmiselt:
  1) Häirekeskuse Põhja keskuses, Häirekeskuse Lõuna keskuses, Häirekeskuse Ida keskuses ja Häirekeskuse Lääne keskuses töötaval päästekorraldajal 20 protsenti;
  2) Päästeameti päästekeskuse juhi ametikohal töötaval päästedirektoril 10 protsenti;
  3) Päästeameti II grupi komando komandopealiku ametikohal töötaval päästevanemspetsialistil 20 protsenti.

  (3) Juhul kui päästeteenistuja palgamäära diferentseeritakse kahel või enamal alusel, siis liidetakse diferentseerimise määrad ühtseks diferentseerimise määraks, mille alusel arvutatakse diferentseeritud palgamäär.

§ 3.  Lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate tööülesannete täitmise eest

  (1) Päästeasutuse juht võib päästeteenistujale määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate tööülesannete täitmise eest.

  (2) Päästeasutuse juht võib päästeteenistujale määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö eest, võttes arvesse päästeteenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel.

  (3) Siseminister võib päästepeadirektorile määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö eest.

  (4) Nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu määramise aluseks on päästeteenistuja töötulemustele antud hinnang. Päästeteenistuja töö tulemuslikkust eesmärkide saavutamisel hindab päästeasutuse juht.

  (5) Nõutavast tulemuslikuma töö eest on päästeteenistujale lisatasu maksmise määraks kuus kuni 20 protsenti tema palgamäärast.

  (6) Täiendavateks tööülesanneteks loetakse päästeasutuse juhi või vahetu juhi poolt päästeteenistujale antud, kuid ametijuhendis fikseerimata töökohustusi ja ülesandeid.

§ 4.  Rakendussätted

  (1) Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määrus nr 189 „Päästeteenistujate töötasustamine” (RT I 2009, 3, 20; 2010, 60, 407) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 11.01.2013, 12

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json