Teksti suurus:

Elva linna 2012. aasta eelarve

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2012
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2012, 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1; Elva linna põhimääruse § 48 lõige 13 alusel.

§ 1.  Kinnitada Elva linna 2012. aasta eelarve kogumahus 6 731 620 eurot vastavalt lisale 1.

§ 2.  Kinnitada Elva linna 2012. aasta eelarves kassatagavara suuruseks 5 000 eurot.

§ 3.  Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2012.a linnavalitsuse tasandi eelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest ja seletuskirjast.

§ 4.  Lubada Elva Linnavalitsusel kasutada Elva linna eelarve reservfondi ettenägemata kulude katmiseks igakordselt kuni 2 000 (kaks tuhat) euro ulatuses.

§ 5.  Lubada Elva linnapeal maksta hallatavate asutuste juhtidele ühekordseid preemiaid tähtpäevade või sündmuste puhul ja erieesmärgilisi toetusi ning lisatasusid vastava asutuse eelarve vahenditest.

§ 6.  Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

§ 7.  Määrus jõustub 02. veebruaril 2012. aastal.

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2012, 90

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1; Elva linna põhimääruse § 48 lõige 13 alusel.

§ 1.  Kinnitada Elva linna 2012. aasta eelarve kogumahus 6 731 620 eurot vastavalt lisale 1.

§ 11.  Kinnitada Elva linna 2012. aasta I lisaeelarve kogumahus 321 724 eurot vastavalt lisale 1.

[RT IV, 07.05.2012, 13 - jõust. 10.05.2012]

§ 12.  Kinnitada Elva linna 2012. aasta II lisaeelarve kogusummas 40 852 vastavalt lisale 5.

[RT IV, 31.08.2012, 1 - jõust. 04.09.2012]

§ 13.  Kinnitada Elva linna 2012. aasta III lisaeelarve kogumahus 16 112 eurot vastavalt lisale 7.

[RT IV, 21.12.2012, 18 - jõust. 27.12.2012]

§ 2.  Kinnitada Elva linna 2012. aasta eelarves kassatagavara suuruseks 5 000 eurot.

§ 3.  Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2012.a linnavalitsuse tasandi eelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest ja seletuskirjast.

§ 31.  Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2012. a linnavalitsuse tasandi lisaeelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud lisaeelarvest ja seletuskirjast.

[RT IV, 07.05.2012, 13 - jõust. 10.05.2012]

§ 32.  Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2012.a linnavalitsuse tasandi lisaeelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud lisaeelarvest ja seletuskirjast.

[RT IV, 31.08.2012, 1 - jõust. 04.09.2012]

§ 33.   Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2012.a linnavalitsuse tasandi lisaeelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud lisaeelarvest ja seletuskirjast (lisa 8).

[RT IV, 21.12.2012, 18 - jõust. 27.12.2012]

§ 4.  Lubada Elva Linnavalitsusel kasutada Elva linna eelarve reservfondi ettenägemata kulude katmiseks igakordselt kuni 2 000 (kaks tuhat) euro ulatuses.

§ 5.  Lubada Elva linnapeal maksta hallatavate asutuste juhtidele ühekordseid preemiaid tähtpäevade või sündmuste puhul ja erieesmärgilisi toetusi ning lisatasusid vastava asutuse eelarve vahenditest.

§ 6.  Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

§ 7.  Määrus jõustub 02. veebruaril 2012. aastal.

§ 71.  Määrus koos lisaeelarvega jõustub 10. mail 2012.

[RT IV, 07.05.2012, 13 - jõust. 10.05.2012]

§ 72.  Määrus koos lisaeelarvega jõustub 4. septembril 2012.

[RT IV, 31.08.2012, 1 - jõust. 04.09.2012]

§ 73.  Määrus koos lisaeelarvega jõustub 27. detsembril 2012

[RT IV, 21.12.2012, 18 - jõust. 27.12.2012]