Teksti suurus:

Kütuste loetelu, milliste käitlemiseks on nõutav registreering

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 05.08.2014, 20

Määrus kehtestatakse vedelkütuse seaduse § 2 lõike 3 alusel.
[RT I, 05.08.2014, 2 - jõust. 08.08.2014]

§ 1.   Kütuste loetelu, mida võib importida, eksportida, müüa või nende hoiuteenust osutada ainult majandustegevuse registris vastaval tegevusalal registreeringut omav äriühing, on järgmine:
1) bensiin – kütus, mille nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidiKN) kaheksa numbrit on 2710 12 41, 2710 12 45 või 2710 12 49;
2) lennukibensiin – kütus , mille KN kaheksa numbrit on 2710 12 31 või 2710 12 70;
3) petrooleum – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 21 või 2710 19 25;
4) diislikütus – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 29, 2710 19 43 või 2710 20 11;
5) kerge kütteõli – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 47 või 2710 20 17;
6) raske kütteõli – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 20 31 või 2710 20 35;
7) põlevkivikütteõli – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 20 31 või 2710 20 35;
8) mootorsõidukites kasutatav vedelgaas – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2711 19 00.

§ 2.   Käesolevas määruses nimetatud kaubakoodid põhinevad KN-il seisuga 2012. aasta 1. jaanuar.

§ 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2017, 20

/otsingu_soovitused.json