Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi linna nimeliste kõrghariduse aastastipendiumide statuut

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2014, 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Viljandi linnast kõrgemasse õppeasutustesse õppima läinud ning hästi õppivate üliõpilaste tunnustamiseks, annab õpingute edasiseks jätkamiseks Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) välja üheksa aastastipendiumi (edaspidi stipendium) mis on seostatud vastavate õppevaldkondadega:

  (1) CARL ROBERT JAKOBSONI stipendium põllumajanduse õppevaldkonna üliõpilasele.

  (2) FRIEDRICH KUHLBARSI stipendium hariduse õppevaldkonna üliõpilasele.

  (3) JOHANN KÖLERI stipendium humanitaaria ja kunstide õppevaldkonna üliõpilasele.

  (4) JOHAN LAIDONERI stipendium määratlemata valdkonna üliõpilasele.

  (5) JAAN LATTIKU stipendium humanitaaria ja kunstide õppevaldkonna üliõpilasele.
[RT IV, 03.07.2012, 14 - jõust. 06.07.2012]

  (6) AUGUST MARAMAA stipendium loodus- ja täppisteaduste õppevaldkonna üliõpilasele.

  (7) DR MATS NÕGESE stipendium tervise ja heaolu õppevaldkonna üliõpilasele.

  (8) KARL PAPELLO stipendium tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkonna üliõpilasele.

  (9) JAAN TÕNISSONI stipendium sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse õppevaldkonna üliõpilasele.

  (10) ROMAN TOI stipendium magistriõppes üliõpilasele muusika erialadel.
[RT IV, 03.07.2012, 14 - jõust. 06.07.2012]

§ 2.   Stipendiumi kandidaat peab olema õppeasutuses edukalt läbinud vähemalt esimese õppeaasta.

§ 3.   Stipendiumi kandidaadi elukoht peab õppeasutusse astumisel olema registreeritud Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linna.

§ 4.   Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mis makstakse välja 10 kuu jooksul võrdsete osadena.

[RT IV, 06.12.2014, 8 - jõust. 09.12.2014]

§ 5.   Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada nii üliõpilased kui ka vastavad õppeasutused.

§ 6.   Taotluse vormi kinnitab linnavalitsus.

§ 7.   Taotlused esitatakse linnavalitsusele 01. augustiks.

§ 8.   Taotlustele tuleb lisada õppeasutuse soovitus ja õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest.

§ 9.   Esitatud taotlused vaatab läbi linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kelle otsuse kinnitab linnavalitsus.

§ 10.   [Kehtetu - RT IV, 06.12.2014, 8 - jõust. 09.12.2014]

§ 11.   Stipendiumi saanud üliõpilaste nimed kantakse Viljandi Linna Auraamatusse.

§ 12.   Sobiva kandidaadi puudumisel võib mõni stipendiumidest jääda välja andmata.

§ 13.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 14.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2014, 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Viljandi linnast kõrgemasse õppeasutustesse õppima läinud ning hästi õppivate üliõpilaste tunnustamiseks, annab õpingute edasiseks jätkamiseks Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) välja üheksa aastastipendiumi (edaspidi stipendium) mis on seostatud vastavate õppevaldkondadega:

  (1) CARL ROBERT JAKOBSONI stipendium põllumajanduse õppevaldkonna üliõpilasele.

  (2) FRIEDRICH KUHLBARSI stipendium hariduse õppevaldkonna üliõpilasele.

  (3) JOHANN KÖLERI stipendium humanitaaria ja kunstide õppevaldkonna üliõpilasele.

  (4) JOHAN LAIDONERI stipendium määratlemata valdkonna üliõpilasele.

  (5) JAAN LATTIKU stipendium humanitaaria ja kunstide õppevaldkonna üliõpilasele.
[RT IV, 03.07.2012, 14 - jõust. 06.07.2012]

  (6) AUGUST MARAMAA stipendium loodus- ja täppisteaduste õppevaldkonna üliõpilasele.

  (7) DR MATS NÕGESE stipendium tervise ja heaolu õppevaldkonna üliõpilasele.

  (8) KARL PAPELLO stipendium tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkonna üliõpilasele.

  (9) JAAN TÕNISSONI stipendium sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse õppevaldkonna üliõpilasele.

  (10) ROMAN TOI stipendium magistriõppes üliõpilasele muusika erialadel.
[RT IV, 03.07.2012, 14 - jõust. 06.07.2012]

§ 2.   Stipendiumi kandidaat peab olema õppeasutuses edukalt läbinud vähemalt esimese õppeaasta.

§ 3.   Stipendiumi kandidaadi elukoht peab õppeasutusse astumisel olema registreeritud Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linna.

§ 4.   Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mis makstakse välja 10 kuu jooksul võrdsete osadena.

[RT IV, 06.12.2014, 8 - jõust. 09.12.2014]

§ 5.   Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada nii üliõpilased kui ka vastavad õppeasutused.

§ 6.   Taotluse vormi kinnitab linnavalitsus.

§ 7.   Taotlused esitatakse linnavalitsusele 01. augustiks.

§ 8.   Taotlustele tuleb lisada õppeasutuse soovitus ja õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest.

§ 9.   Esitatud taotlused vaatab läbi linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kelle otsuse kinnitab linnavalitsus.

§ 10.   [Kehtetu - RT IV, 06.12.2014, 8 - jõust. 09.12.2014]

§ 11.   Stipendiumi saanud üliõpilaste nimed kantakse Viljandi Linna Auraamatusse.

§ 12.   Sobiva kandidaadi puudumisel võib mõni stipendiumidest jääda välja andmata.

§ 13.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 14.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.

/otsingu_soovitused.json