Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel muutmine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tamsalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.09.2013
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2012, 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 22 ² lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel Tamsalu vallas.

§ 2.   Üldalused

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle vallavolikogu poolt kehtestatud piirmäärade.

  (2) Eluruumi alaliste kulude arvestamine toimetulekutoetuse määramisel toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel arvestades kehtestatud kulude piirmäärasid.

  (3) Kui eluruumi alalised kulud on objektiivsetel põhjustel suuremad käesoleva määruse § 3 kehtestatud piirmääradest, siis on Tamsalu Vallavalitsusel õigus kompenseerida neid vallavalitsuse korralduse alusel täies mahus.

§ 3.   Piirmäärad

  (1) Korteriüür või hooldustasu:
  1) Valla munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmääraks arvestatakse haldusterritooriumil kehtestatud hind 1 m 2 kohta kuus.
  2) Eraomandis olevate eluruumide haldamiskulude (hoolduskulude) piirmääraks kuni 0.96 eurot 1 m2 kohta kuus.
(muudetud Tamsalu Vallavolikogu 20.10.2010 määrusega nr 13- jõust. 01.01.2011)

  (2) Kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia, elektrienergia või kütuse maksumus:
  1) Soojusenergia maksumuse piirmääraks tsentraalse soojusvarustusega eluruumides vallas kehtestatud hind 1 m2 kohta kuus;
  2) Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia maksumus tsentraalse soojavee varustuse korral kuni 105 liitri vee soojendamiseks ühe elaniku kohta ööpäevas;
  3) Soojaveevarustuseks vee soojendamiseks tarbitud elektrienergia maksumus tsentraalse soojavee varustuse puudumise korral kuni 17.90 eurot ühe elaniku kohta kuus;
(muudetud Tamsalu Vallavolikogu 20.10.2010 määrusega nr 13 - jõust. 01.01.2011)

  4) Kütuse (puit, brikett, kivisüsi) maksumuse piirmääraks tsentraalkütteta eluruumides ja individuaalelamutes, kus on olemas ahi, väikekatel või pliit soojamüüriga ajavahemikus:
a) 1.oktoobrist kuni 30. aprillini kuni 1.21 eurot eluruumi köetava normpinna 1 m2 kohta kuus;
b)1. maist kuni 30. septembrini kuni 0.16 eurot eluruumi köetava normpinna 1 m2 kohta kuus.
(muudetud Tamsalu Vallavolikogu 20.10.2010 määrusega nr 13 - jõust. 01.01.2011)

  5) Elektrienergia maksumuse hüvitamise piirmääraks eluruumides, kus ainsaks võimalikuks kütteks on elektriküttesüsteem:
a)
1. oktoobrist kuni 30.aprillini kuni 1.85 eurot eluruumi köetava normpinna 1 m2 kohta kuus;
b) 1. maist kuni 30. septembrini kuni 0.16 eurot eluruumi köetava normpinna 1 m2 kohta kuus;
(muudetud Tamsalu Vallavolikogu 20.10.2010 määrusega nr 13 – jõust. 01.01.2011)

  (3) Tarbitud elektrienergia maksumus kuni 11.50 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 5.11 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
(muudetud Tamsalu Vallavolikogu 20.10.2010 määrusega nr 13 - jõust. 01.01.2011)

  (4) Tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuse maksumus vastavalt vallas kinnitatud hinnale ja kuni 7,5 m3 pereliikme kohta kuus.

  (5) Tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 3.83 eurot üheliikmelise perekonna kohta kuus ning kuni 1.28 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
(muudetud Tamsalu Vallavolikogu 20.10.2010 määrusega nr 13 - jõust. 01.01.2011)

  (6) Prügiveo kulud kuni 2.56 eurot elaniku kohta kuus.
(muudetud Tamsalu Vallavolikogu 20.10.2010 määrusega nr 13 - jõust. 01.01.2011)

  (7) Maamaksukulude kompenseerimise aluseks on kolmekordne elamualune pind

  (8) Kasutatavale eluruumile arvestatud hoonekindlustuse kulud – kuni 0.04 eurot eluruumi normpinna 1 m 2 kohta kuus.
(muudetud Tamsalu Vallavolikogu 20.10.2010 määrusega nr 13- jõust. 01.01.2011)

§ 4.   Määruse rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrust rakendatakse 01. oktoobrist 2007. a.

Väljaandja:Tamsalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2013, 6

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json