HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 73

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lg 1 p 2, "Huvikooli seadus" § 15 lg 1, "Haldusmenetluse seadus" § 93 lg 1 ja Võru Linnavolikogu 10. novembri 2010. a määruse nr 20 "Volituste delegeerimine" § 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kvalifikatsiooninõuded Võru linna munitsipaalhuvikoolide direktoritele.

§ 2.   Kvalifikatsiooninõuded

  Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on:
  1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž või;
  2) kooli profiilile vastav kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž või;
  3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus.
[RT IV, 26.04.2014, 3 - jõust. 29.04.2014]

§ 3.   Omistatud ametijärkude kehtivus

  Võru Linnavalitsuse 20. aprilli 2011. a määruse nr 12 "Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise kord" alusel pedagoogidele omistatud vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku ametijärk kehtib omistamise tähtaja lõpuni.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 73

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lg 1 p 2, "Huvikooli seadus" § 15 lg 1, "Haldusmenetluse seadus" § 93 lg 1 ja Võru Linnavolikogu 10. novembri 2010. a määruse nr 20 "Volituste delegeerimine" § 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kvalifikatsiooninõuded Võru linna munitsipaalhuvikoolide direktoritele.

§ 2.   Kvalifikatsiooninõuded

  Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on:
  1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž või;
  2) kooli profiilile vastav kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž või;
  3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus.
[RT IV, 26.04.2014, 3 - jõust. 29.04.2014]

§ 3.   Omistatud ametijärkude kehtivus

  Võru Linnavalitsuse 20. aprilli 2011. a määruse nr 12 "Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise kord" alusel pedagoogidele omistatud vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku ametijärk kehtib omistamise tähtaja lõpuni.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

/otsingu_soovitused.json