Teksti suurus:

Pensionilisa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2018, 7

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 10 alusel.

§ 1.   Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 1 sätestatud pensionilisa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Vabadussõjast osavõtnu lesk esitab riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 1 punktis 1 sätestatud pensionilisa taotlemisel järgmised dokumendid:
  1) dokument, millest nähtub abikaasa Vabadussõjast osavõtmine;
  2) Vabadussõjast osavõtnu surma tõendav dokument juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  3) abielu tõendav dokument juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse.

  (2) II maailmasõjast osavõtnu ja Omakaitse liige esitab riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 1 punktis 3 sätestatud pensionilisa taotlemisel järgmised dokumendid:
  1) dokument, millest nähtub II maailmasõjast osavõtmine;
  2) dokument, millest nähtub Omakaitse liikmeks olemine.

§ 2.   Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 sätestatud pensionilisa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Lapse kasvatamise eest pensionilisa taotleja esitab riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 sätestatud pensionilisa taotlemisel järgmised dokumendid:
  1) lapse sündi tõendav dokument juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  2) vanema abikaasa korral dokument, mis tõendab isiku abielu lapse vanemaga juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  3) eestkostja korral eestkostja määramise kohtuotsus või -määrus juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  4) hoolduspere vanema korral dokument, millest nähtub hoolduspere vanemaks olemine;
[RT I, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]
  5) omakäeline kinnitus, et isik on kasvatanud last vähemalt kaheksa aastat.

  (2) Pensionilisa saamiseks esitatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 nimetatud teiste õigustatud isikute kirjalik nõusolek, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel.

  (3) Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 nimetatud õigustatud isiku kirjalikku nõusolekut ei nõuta, kui:
  1) isik on surnud;
  2) vanemalt on enne lapse 8-aastaseks saamist vanema õigused või lapse isikuhooldusõigus täielikult ära võetud;
  3) isiku viibimiskohta ei ole võimalik kindlaks määrata.

  (4) Peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud dokumentide esitatakse täiendavalt:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 sätestatud juhul – isiku surma tõendav dokument juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud juhul – kohtuotsus või -määrus vanemalt vanema õiguste või lapse isikuhooldusõiguse äravõtmise kohta;
  3) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 sätestatud juhul – Politsei- ja Piirivalveameti tõend isiku viibimiskoha kindlakstegemise võimatuse kohta.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2022, 7

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 10 alusel.

§ 1.   Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 1 sätestatud pensionilisa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Vabadussõjast osavõtnu lesk esitab riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 1 punktis 1 sätestatud pensionilisa taotlemisel järgmised dokumendid:
  1) dokument, millest nähtub abikaasa Vabadussõjast osavõtmine;
  2) Vabadussõjast osavõtnu surma tõendav dokument juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  3) abielu tõendav dokument juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse.

  (2) II maailmasõjast osavõtnu ja Omakaitse liige esitab riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 1 punktis 3 sätestatud pensionilisa taotlemisel järgmised dokumendid:
  1) dokument, millest nähtub II maailmasõjast osavõtmine;
  2) dokument, millest nähtub Omakaitse liikmeks olemine.

§ 2.   Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 sätestatud pensionilisa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Lapse kasvatamise eest pensionilisa taotleja esitab riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 sätestatud pensionilisa taotlemisel järgmised dokumendid:
  1) lapse sündi tõendav dokument juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  2) vanema abikaasa korral dokument, mis tõendab isiku abielu lapse vanemaga juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  3) eestkostja korral eestkostja määramise kohtuotsus või -määrus juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  4) hoolduspere vanema korral dokument, millest nähtub hoolduspere vanemaks olemine;
[RT I, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]
  5) omakäeline kinnitus, et isik on kasvatanud last vähemalt kaheksa aastat.

  (2) Pensionilisa saamiseks esitatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 nimetatud teiste õigustatud isikute kirjalik nõusolek, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel.

  (3) Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 nimetatud õigustatud isiku kirjalikku nõusolekut ei nõuta, kui:
  1) isik on surnud;
  2) vanemalt on enne lapse 8-aastaseks saamist vanema õigused või lapse isikuhooldusõigus täielikult ära võetud;
  3) isiku elu- ja viibimiskohta ei ole võimalik rahvastikuregistri andmete alusel kindlaks määrata;
[RT I, 16.03.2022, 1 - jõust. 01.06.2022]
  4) isik on teadmata kadunud ja politsei on tema suhtes algatanud teadmata kadunud isiku asukoha tuvastamise menetluse;
[RT I, 30.12.2022, 2 - jõust. 02.01.2023]
  5) isikule on pension juba määratud ja ta ei ole taotlenud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 sätestatud pensionilisa ega § 28 lõike 2 punktis 12 sätestatud pensioniõiguslikku staaži.
[RT I, 30.12.2022, 2 - jõust. 02.01.2023]

  (4) Peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud dokumentide esitatakse täiendavalt:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 sätestatud juhul – isiku surma tõendav dokument juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud juhul – kohtuotsus või -määrus vanemalt vanema õiguste või lapse isikuhooldusõiguse äravõtmise kohta;
  3) [kehtetu - RT I, 16.03.2022, 1 - jõust. 01.06.2022]
  4) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 4 sätestatud juhul – Politsei- ja Piirivalveameti tõend selle kohta, et isik on teadmata kadunud ja politsei on tema suhtes algatanud teadmata kadunud isiku tuvastamise menetluse.
[RT I, 30.12.2022, 2 - jõust. 02.01.2023]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json