HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2023, 4

Tulenevalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõige 1 punkt 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõige 1 punkt 2, lõige 3 ja lõige 4, Võru Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Võru linna koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteasutustes) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi õppekulu) määra kehtestamist.

§ 2.   Õppekulu suurus

  (1) Kehtestada lasteasutuse õppekulu määraks 34 eurot kuus ühe lapse kohta.
[RT IV, 17.01.2023, 1 - jõust. 01.02.2023]

  (2) Õppekulu rakendatakse perioodil 01. septembrist kuni 31. augustini, v.a juulis.

  (3) Juulis tasutakse valvelasteasutuse koha eest õppekulu ühekordse kuumäära ulatuses valvelasteasutusele.

  (4) [Kehtetu - RT IV, 19.12.2013, 2 - jõust. 01.01.2014]

§ 3.   Vanema õppekulust vabastamine

  Võru Linnavalitsusel on õigus vabastada Võru linna lasteasutuste teenust kasutavad lapsevanemad õppekulu maksmisest ajal, mil teenust ei ole võimalik osutada.
[RT IV, 26.02.2021, 2 - jõust. 01.03.2021]

§ 4.   Õppekulu maksmine

  (1) Õppekulu tasutakse iga kuu 20.-ks kuupäevaks lasteasutuse arveldusarvele või sularahas lasteasutuse poolt volitatud isikule vastavalt esitatud arvele.

  (2) Lapse puudumisel lasteasutusest õppekulu suuruse suhtes ümberarvestusi ei tehta.

§ 5.   Õppekulu kasutamine

  Lubada lasteasutustel kasutada laekunud õppekulu lasteasutuse majandamiskulude ja õppevahendite kulude katmiseks ning kuni 50% personali töötasudeks ja sellega kaasnevateks maksudeks.
[ - jõust. 01.05.2009]

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (11) Võru Linnavalitsusel on õigus rakendada paragrahvis 3 nimetatud vabastust tagasiulatuvalt 2021. aasta 1. jaanuarist.
[RT IV, 26.02.2021, 2 - jõust. 01.03.2021]

  (2) Käesolev määrus jõustub 01. septembril 2006. aastal.

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2023, 4

Tulenevalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõige 1 punkt 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõige 1 punkt 2, lõige 3 ja lõige 4, Võru Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Võru linna koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteasutustes) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi õppekulu) määra kehtestamist.

§ 2.   Õppekulu suurus

  (1) Kehtestada lasteasutuse õppekulu määraks 34 eurot kuus ühe lapse kohta.
[RT IV, 17.01.2023, 1 - jõust. 01.02.2023]

  (2) Õppekulu rakendatakse perioodil 01. septembrist kuni 31. augustini, v.a juulis.

  (3) Juulis tasutakse valvelasteasutuse koha eest õppekulu ühekordse kuumäära ulatuses valvelasteasutusele.

  (4) [Kehtetu - RT IV, 19.12.2013, 2 - jõust. 01.01.2014]

§ 3.   Vanema õppekulust vabastamine

  Võru Linnavalitsusel on õigus vabastada Võru linna lasteasutuste teenust kasutavad lapsevanemad õppekulu maksmisest ajal, mil teenust ei ole võimalik osutada.
[RT IV, 26.02.2021, 2 - jõust. 01.03.2021]

§ 4.   Õppekulu maksmine

  (1) Õppekulu tasutakse iga kuu 20.-ks kuupäevaks lasteasutuse arveldusarvele või sularahas lasteasutuse poolt volitatud isikule vastavalt esitatud arvele.

  (2) Lapse puudumisel lasteasutusest õppekulu suuruse suhtes ümberarvestusi ei tehta.

§ 5.   Õppekulu kasutamine

  Lubada lasteasutustel kasutada laekunud õppekulu lasteasutuse majandamiskulude ja õppevahendite kulude katmiseks ning kuni 50% personali töötasudeks ja sellega kaasnevateks maksudeks.
[ - jõust. 01.05.2009]

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (11) Võru Linnavalitsusel on õigus rakendada paragrahvis 3 nimetatud vabastust tagasiulatuvalt 2021. aasta 1. jaanuarist.
[RT IV, 26.02.2021, 2 - jõust. 01.03.2021]

  (2) Käesolev määrus jõustub 01. septembril 2006. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json