Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliikide, vedamise sageduse, jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo piirhindade kehtestamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2013, 73

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 66 lõike 4, § 67 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001. a määruse nr 303 „Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord“ paragrahvi 4 ja Räpina Vallavolikogu 27. oktoobri 2004. a määruse nr 23 „Räpina valla jäätmekava“ alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kinnitatakse korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliikide, vedamise sageduse, jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo piirhindade määrad.

§ 2.   Piirkonna moodustamine

  Moodustada korraldatud jäätmeveo läbiviimiseks Räpina valla haldusterritooriumil üks jäätmeveopiirkond, milleks on kogu valla haldusterritoorium (edaspidi veopiirkond).

§ 3.   Avaliku konkursi korraldamine

  Volitada Räpina Vallavalitsust korraldama jäätmeveo eri- või ainuõiguse andmiseks avalikku konkurssi konkurentsiseaduse alusel kehtestatud korras ja lähtuvalt jäätmeseaduses sätestatust.

§ 4.   Segaolmejäätmete vedu

  (1) Korraldatud jäätmevedu hõlmab segaolmejäätmete vedu.

  (2) Segaolmejäätmete vedamine peab toimuma tiheasustusaladel vähemalt 1 kord kuus ja hajaasustusaladel vähemalt 1 kord kvartalis (täpsustab PKD).

  (3) Jäätmemahutite tühjendamine Räpina valla elurajoonides võib toimuda ajavahemikul 6.00–23.00.

  (4) Korraldatud jäätmeveo jäätmekäitluskoht on Adiste prügila. Pärast Adiste prügila sulgemist on jäätmeveo käitluskoht Torma ja/või logistiliselt ja majanduslikult sobivam rajatav nõuetele vastav prügila või ümberlaadimisjaam.

§ 5.   Jäätmeveo teenustasu piirmäärad
[Kehtetu - RT IV, 11.10.2013, 65 - jõust. 01.10.2011]

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. aprillil 2009. a.

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2013, 73

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 66 lõike 4, § 67 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001. a määruse nr 303 „Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord“ paragrahvi 4 ja Räpina Vallavolikogu 27. oktoobri 2004. a määruse nr 23 „Räpina valla jäätmekava“ alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kinnitatakse korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliikide, vedamise sageduse, jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo piirhindade määrad.

§ 2.   Piirkonna moodustamine

  Moodustada korraldatud jäätmeveo läbiviimiseks Räpina valla haldusterritooriumil üks jäätmeveopiirkond, milleks on kogu valla haldusterritoorium (edaspidi veopiirkond).

§ 3.   Avaliku konkursi korraldamine

  Volitada Räpina Vallavalitsust korraldama jäätmeveo eri- või ainuõiguse andmiseks avalikku konkurssi konkurentsiseaduse alusel kehtestatud korras ja lähtuvalt jäätmeseaduses sätestatust.

§ 4.   Segaolmejäätmete vedu

  (1) Korraldatud jäätmevedu hõlmab segaolmejäätmete vedu.

  (2) Segaolmejäätmete vedamine peab toimuma tiheasustusaladel vähemalt 1 kord kuus ja hajaasustusaladel vähemalt 1 kord kvartalis (täpsustab PKD).

  (3) Jäätmemahutite tühjendamine Räpina valla elurajoonides võib toimuda ajavahemikul 6.00–23.00.

  (4) Korraldatud jäätmeveo jäätmekäitluskoht on Adiste prügila. Pärast Adiste prügila sulgemist on jäätmeveo käitluskoht Torma ja/või logistiliselt ja majanduslikult sobivam rajatav nõuetele vastav prügila või ümberlaadimisjaam.

§ 5.   Jäätmeveo teenustasu piirmäärad
[Kehtetu - RT IV, 11.10.2013, 65 - jõust. 01.10.2011]

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. aprillil 2009. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json