SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2018, 27

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" § 2 lõike 1 alusel.
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

§ 1.   Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

  Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad isiku kohta kalendriaastas on järgmised:
  1) laps (alla 18aastane isik ja üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19aastane (kaasa arvatud) õpilane) 350 eurot;
  2) toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetus 32 eurot;
  3) paljulapselise pere laste toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks 39 eurot;
  4) tööealine isik 250 eurot;
  5) isik, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vanaduspensioniealine 250 eurot.

§ 2.   Universaaltoetuste määrad

 
[Kehtetu - RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2021, 17

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json