Teksti suurus:

Elva linna 2013. aasta eelarve

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2013
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2013, 32

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõige 1 punkt 1; “Elva linna põhimääruse” § 48 lõige 13; Elva Linnavolikogu 17.12.2012.a määruse nr 37 “Elva linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse esitamise ning reservfondi kasutamise kord” § 9 lõige 8 alusel.

§ 1.   Kinnitada Elva linna 2013. aasta eelarve kogumahus 6 649 600 eurot vastavalt lisale 1.

§ 2.   Kinnitada Elva linna 2013. aasta eelarve kassatagavara suuruseks 5 000 eurot.

§ 3.   Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2013.a linnavalitsuse tasandi eelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest ja selle seletuskirjas toodud informatsioonist. Linnavalitsuse tasandi eelarve teha teatavaks linnavolikogule.

§ 4.   Lubada Elva linnapeal maksta hallatavate asutuste juhtidele ühekordseid preemiaid tähtpäevade või sündmuste puhul ja erieesmärgilisi toetusi ning lisatasusid vastava asutuse eelarve vahenditest.

§ 5.   Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

§ 6.   Määrus jõustub 04. veebruaril 2013. aastal.

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2013, 38

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõige 1 punkt 1; “Elva linna põhimääruse” § 48 lõige 13; Elva Linnavolikogu 17.12.2012.a määruse nr 37 “Elva linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse esitamise ning reservfondi kasutamise kord” § 9 lõige 8 alusel.

§ 1.   Kinnitada Elva linna 2013. aasta eelarve kogumahus 6 649 600 eurot vastavalt lisale 1.

§ 11.   Kinnitada Elva linna 2013. aasta I lisaeelarve kogumahus 77 456 eurot vastavalt lisale 3.

[RT IV, 07.05.2013, 7 - jõust. 10.05.2013]

§ 12.   Kinnitada Elva linna 2013. aasta II lisaeelarve kogumahus 465 459 eurot vastavalt lisale 5.

[RT IV, 04.10.2013, 8 - jõust. 10.10.2013]

§ 13.   Kinnitada Elva linna 2013. aasta III lisaeelarve kogumahus 57 303 eurot vastavalt lisale 7.

[RT IV, 22.11.2013, 5 - jõust. 25.11.2013]

§ 2.   Kinnitada Elva linna 2013. aasta eelarve kassatagavara suuruseks 5 000 eurot.

§ 3.   Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2013.a linnavalitsuse tasandi eelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest ja selle seletuskirjas toodud informatsioonist. Linnavalitsuse tasandi eelarve teha teatavaks linnavolikogule.

§ 31.   Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2013. aasta linnavalitsuse tasandi lisaeelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud lisaeelarvest ja seletuskirjast.

[RT IV, 07.05.2013, 7 - jõust. 10.05.2013]

§ 32.   Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2013.a linnavalitsuse tasandi lisaeelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud lisaeelarvest ja seletuskirjast.

[RT IV, 04.10.2013, 8 - jõust. 10.10.2013]

§ 33.   Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2013. a linnavalitsuse tasandi lisaeelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud lisaeelarvest ja seletuskirjast.

[RT IV, 22.11.2013, 5 - jõust. 25.11.2013]

§ 4.   Lubada Elva linnapeal maksta hallatavate asutuste juhtidele ühekordseid preemiaid tähtpäevade või sündmuste puhul ja erieesmärgilisi toetusi ning lisatasusid vastava asutuse eelarve vahenditest.

§ 5.   Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

§ 6.   Määrus jõustub 04. veebruaril 2013. aastal.

§ 61.   Määrus koos lisaeelarvega jõustub 10. mail 2013. aastal.

[RT IV, 07.05.2013, 7 - jõust. 10.05.2013]

§ 62.   Määrus koos lisaeelarvega jõustub 10. oktoobril 2013. aastal.

[RT IV, 04.10.2013, 8 - jõust. 10.10.2013]

§ 63.   Määrus koos lisaeelarvega jõustub 25. novembril 2013. aastal.

[RT IV, 22.11.2013, 5 - jõust. 25.11.2013]

/otsingu_soovitused.json