KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus eriliigiliste isikuandmete töötlemiseks

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 21

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2, § 10 lg-te 2 ja 3, § 52 lg-te 5 ja 16 ja § 77 lg 1, alkoholiseaduse § 73 p 5, ehitusseadustiku § 141 p 1, jäätmeseaduse § 127 lg 2 p 3, kaubandustegevuse seaduse § 33 lg 1 p 4 ja lg 2 p 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lg 2 p 1, liiklusseaduse § 263 lg 2 ja lg 3 p 2, looduskaitseseaduse § 75 lg 3, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 74, maksukorralduse seaduse § 162 lg 2 p 2, pakendiseaduse § 33 lg 6, reklaamiseaduse § 36 lg 2 p 5, tarbijakaitseseaduse § 75 lg 1 p 3 ja lg 2 p 2, tubakaseaduse § 51 lg 1, väärismetalltoodete seaduse § 54 p 3, ühistranspordiseaduse § 95 lg 2 p 2 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 153 lg 1 alusel.
[RT IV, 12.06.2019, 7 - jõust. 15.06.2019]

§ 1.   Kinnitada lisas 1 esitatud loetelu ametikohtadest, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel.

§ 2.   Kinnitada lisas 2 esitatud loetelu ametikohtadest, mida täitval ametnikul on õigus Tallinna Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses kogutavaid eriliigilisi isikuandmeid töödelda.

[RT IV, 05.02.2020, 1 - jõust. 08.02.2020]

§ 3.   Lisas 1 nimetatud ametikohti täitvad ametnikud on pädevad teostama järelevalvet neile antud väärteomenetlemise pädevuse piires, kui linnavalitsuse järelevalve teostamise õigus tuleneb seadusest.

§ 4.   Lisas 1 nimetatud ametikohti täitvatel ametnikel juhinduda linnavalituse nimel väärtegude menetlemisel justiitsministri 16. juuli 2008 määrusega nr 38 kinnitatud kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormidest.

§ 5.   Kinnitada väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistuse vorm vastavalt lisale 3. Ametiasutuste juhtidel anda lisas 1 toodud ametnikele tema pädevust tõendav tunnistus vastavalt lisas 3 toodule ja pidada arvestust tunnistuste kohta.

§ 6.   Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendaja on linnasekretär.

§ 7.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määrus jõustub 2. augustil 2010.

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 21

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2, § 10 lg-te 2 ja 3, § 52 lg-te 5 ja 16 ja § 77 lg 1, alkoholiseaduse § 73 p 5, ehitusseadustiku § 141 p 1, jäätmeseaduse § 127 lg 2 p 3, kaubandustegevuse seaduse § 33 lg 1 p 4 ja lg 2 p 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lg 2 p 1, liiklusseaduse § 263 lg 2 ja lg 3 p 2, looduskaitseseaduse § 75 lg 3, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 74, maksukorralduse seaduse § 162 lg 2 p 2, pakendiseaduse § 33 lg 6, reklaamiseaduse § 36 lg 2 p 5, tarbijakaitseseaduse § 75 lg 1 p 3 ja lg 2 p 2, tubakaseaduse § 51 lg 1, väärismetalltoodete seaduse § 54 p 3, ühistranspordiseaduse § 95 lg 2 p 2 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 153 lg 1 alusel.
[RT IV, 12.06.2019, 7 - jõust. 15.06.2019]

§ 1.   Kinnitada lisas 1 esitatud loetelu ametikohtadest, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel.

§ 2.   Kinnitada lisas 2 esitatud loetelu ametikohtadest, mida täitval ametnikul on õigus Tallinna Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses kogutavaid eriliigilisi isikuandmeid töödelda.

[RT IV, 05.02.2020, 1 - jõust. 08.02.2020]

§ 3.   Lisas 1 nimetatud ametikohti täitvad ametnikud on pädevad teostama järelevalvet neile antud väärteomenetlemise pädevuse piires, kui linnavalitsuse järelevalve teostamise õigus tuleneb seadusest.

§ 4.   Lisas 1 nimetatud ametikohti täitvatel ametnikel juhinduda linnavalituse nimel väärtegude menetlemisel justiitsministri 16. juuli 2008 määrusega nr 38 kinnitatud kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormidest.

§ 5.   Kinnitada väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistuse vorm vastavalt lisale 3. Ametiasutuste juhtidel anda lisas 1 toodud ametnikele tema pädevust tõendav tunnistus vastavalt lisas 3 toodule ja pidada arvestust tunnistuste kohta.

§ 6.   Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendaja on linnasekretär.

§ 7.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määrus jõustub 2. augustil 2010.

/otsingu_soovitused.json