Teksti suurus:

Maksustatava nafta kohta andmete esitamise kord, aruande vorm ja maksustatava nafta liikide näidisloetelu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2013, 5

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 352 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eelmisel kalendriaastal vastuvõetud naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1992. aasta konventsiooni tähenduses maksustatava nafta kohta andmete esitamise kord, aruande vorm ja maksustava nafta liikide näidisloetelu.

§ 2.   Aruande esitamine

  (1) Nafta vastuvõtja on kohustatud esitama andmed eelmisel kalendriaastal vastuvõetud maksustatava nafta kohta iga aasta 1. veebruariks, kasutades selleks käesoleva määruse lisas 1 esitatud aruandevormi või täites eelistatult vormi elektrooniliselt (leitav 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooniga loodud naftareostuskahjude hüvitamise rahvusvahelise fondi veebilehel http://www.iopcfund.org/npdf/oilreportform_e.pdf).

  (2) Maksustatava nafta liikide näidisloetelu on toodud käesoleva määruse lisas 2. Mittemaksustatavaks naftaks loetakse saadusi, milles 50% kogusest destilleerub temperatuuril 340 °C ja vähemalt 95% kogusest destilleerub temperatuuril 370 °C, kui naftat testitakse ASTM meetodi D 86/78 või selle mis tahes muudetud versiooni abil.

  (3) Kui nafta vastuvõtja on võtnud vastu maksustatavat naftat veeseaduse § 353 lõikes 1 sätestatud viisil ja see nafta on pärast selle meritsi vedamist vastu võetud riigis, kes oli nafta vastuvõtmise ajal naftareostuskahjude hüvitamise rahvusvahelise fondi loomise 1992. aasta fondi rahvusvahelise konventsiooni osaline, kuid ei olnud selle konventsiooni 2003. aasta protokolli osaline, siis on nafta vastuvõtja kohustatud esitama selle nafta kohta eraldi aruande.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruanne esitatakse Keskkonnainspektsioonile esindusõigust omava isiku poolt allkirjastatuna e-posti teel ([email protected]) või posti teel kahes eksemplaris.

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 22.02.2019, 56

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json