Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2019, 71

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Teeseaduse § 25 lõike 3 alusel ja kooskõlas Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määruse nr 45 „Tee seisundinõuded” § 2 lõikega 1, 13. mai 2004 määrusega nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded” § 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2003 määrusega nr 96 kinnitatud Tallinna tänavate liigitusega.

§ 1.   Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil korraldada heakorratöid käesoleva määruse lisas loetletud tänavatel, kõnniteedel, jalgrattateedel, sildadel, viaduktidel, parklates, ühissõidukipeatuste ootealadel ja teemaal asuvatel haljasaladel.

[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

§ 2.   Linnaosade valitsustel:

  1) korraldada heakorratöid kõikide linnaosade valitsuste haldusterritooriumil asuvatel linna omandis olevatel tänavatel, kvartalisisestel teedel, kõnniteedel, parklates ja haljasaladel, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvis 1 nimetatud;

  2) sõlmida vajadusel omavahel täiendavaid kokkuleppeid heakorratööde paremaks korraldamiseks ja linnaosade piirialadel puhastuspiiride täpsustamiseks.

§ 3.   Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil anda üle linnaosade valitsustele kehtivad lepingud kõrvaltänavate hoolduse kohta kolmepoolse kokkuleppe alusel hiljemalt 31. augustiks 2007.

[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

§ 4.   Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil anda käesoleva määruse paragrahvis 2 lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks vajalikud kulud linnaosade valitsustele läbi alaeelarve muudatuse.

[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

§ 5.   Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ja linnaosade valitsused vastutavad linna omandis olevate teede heakorratööde nõuetekohase korraldamise eest vastavalt käesoleva määrusega kindlaksmääratud tööjaotusele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.

[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

§ 6.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 7.   Määrus jõustub 1. septembril 2007.

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2019, 71

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Teeseaduse § 25 lõike 3 alusel ja kooskõlas Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määruse nr 45 „Tee seisundinõuded” § 2 lõikega 1, 13. mai 2004 määrusega nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded” § 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2003 määrusega nr 96 kinnitatud Tallinna tänavate liigitusega.

§ 1.   Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil korraldada heakorratöid käesoleva määruse lisas loetletud tänavatel, kõnniteedel, jalgrattateedel, sildadel, viaduktidel, parklates, ühissõidukipeatuste ootealadel ja teemaal asuvatel haljasaladel.

[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

§ 2.   Linnaosade valitsustel:

  1) korraldada heakorratöid kõikide linnaosade valitsuste haldusterritooriumil asuvatel linna omandis olevatel tänavatel, kvartalisisestel teedel, kõnniteedel, parklates ja haljasaladel, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvis 1 nimetatud;

  2) sõlmida vajadusel omavahel täiendavaid kokkuleppeid heakorratööde paremaks korraldamiseks ja linnaosade piirialadel puhastuspiiride täpsustamiseks.

§ 3.   Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil anda üle linnaosade valitsustele kehtivad lepingud kõrvaltänavate hoolduse kohta kolmepoolse kokkuleppe alusel hiljemalt 31. augustiks 2007.

[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

§ 4.   Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil anda käesoleva määruse paragrahvis 2 lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks vajalikud kulud linnaosade valitsustele läbi alaeelarve muudatuse.

[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

§ 5.   Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ja linnaosade valitsused vastutavad linna omandis olevate teede heakorratööde nõuetekohase korraldamise eest vastavalt käesoleva määrusega kindlaksmääratud tööjaotusele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.

[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

§ 6.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 7.   Määrus jõustub 1. septembril 2007.

/otsingu_soovitused.json