EttevõtlusKaubandus

EttevõtlusReklaam

KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2014, 50

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 42 lg 1 ja reklaamiseaduse § 13 lg 2 ja § 28 lg 1 p 1 alusel.

§ 1.   Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused

  (1) Kange alkohoolse joogi jaemüük on lubatud kaupluses, mille üldpind on vähemalt 150 m2.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]

  (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata kauplustele, mis asuvad:
  1) lennujaama või sadama hoonetes või piiri- ja/või tollikontrollitsoonis;
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]
  2) etendusasutuse, rahvamaja või muuseumi ruumides või territooriumil, kui kanget alkohoolset jooki müüakse kaasa muuseumi ekspositsiooniga seonduvalt valmistatud meenena;
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]
  3) majutusettevõttes.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]

  (2) Väljaspool siseruume toimuval avalikul üritusel ja spordiürituse loa alusel toimuval spordiüritusel on lubatud lahja ja vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi jaemüük.

  (21) Spordiüritusel on alkohoolse joogi jaemüük lubatud üksnes selle kaubagrupi jaoks eraldi piiratud alal asuvas müügikohas või müügikohtades. Alkohoolse joogi müük ei ole lubatud koos muu kaubaga.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 02.01.2015]

  (22) Käesoleva paragrahvi lõikes 21 sätestatu ei laiene spordiürituse toimumise kohas asuvale toitlustusettevõtte alalisele müügikohale.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 02.01.2015]

  (3) Toitlustusettevõtte hooajalisse laiendusse, mis asub väljaspool siseruume, on lubatud alkohoolse joogi serveerimine ainult toitlustusettevõtte siseruumist.

  (4) Suletud tarbijapakendis alkohoolse joogi jaemüük toitlustus- ja majutusettevõttest väljaviimiseks ei ole lubatud.

  (5) Kaupluses müügiks pakutavad alkohoolsed joogid peavad olema paigutatud mittealkohoolsetest jookidest ja muudest kaupadest eraldi ning alkohoolseid jooke ei tohi selvekaubanduse vormis müügiks välja panna kaupluse müügisaali eri kohtadesse.

  (6) Alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud müügikohas, mis asub:
  1) turu territooriumil;
  2) üldkasutatava supluskoha territooriumil.

  (7) Ajutises ehitises asuvates kauplustes on lubatud kaubelda ainult vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogiga.

  (8) Alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud kaupluses, mille sissepääs asub vähem kui 50 m kaugusel põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse peasissepääsust.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]

  (9) Kange alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud tankla kauplusest või tankla lähialal asuvast kauplusest, kui kaupluste sissepääs asub vähem kui 15 m kaugusel lähimast tankurist.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]

§ 2.   Alkoholi reklaami keelupiirkond

  Alkoholi reklaam on keelatud piirkonnas, mis on lähemal kui 300 meetrit ehitisele, kus asub koolieelne lasteasutus, algkool, põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutus, huvikool, noorte- ja projektlaager.

§ 3.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2008, välja arvatud § 2, mis jõustub 1. novembril 2008.

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2020, 29

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 42 lg 1 ja reklaamiseaduse § 13 lg 2 ja § 28 lg 1 p 1 alusel.

§ 1.   Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused

  (1) Kange alkohoolse joogi jaemüük on lubatud kaupluses, mille üldpind on vähemalt 150 m2.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]

  (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata kauplustele, mis asuvad:
  1) lennujaama või sadama hoonetes või piiri- ja/või tollikontrollitsoonis;
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]
  2) etendusasutuse, rahvamaja või muuseumi ruumides või territooriumil, kui kanget alkohoolset jooki müüakse kaasa muuseumi ekspositsiooniga seonduvalt valmistatud meenena;
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]
  3) majutusettevõttes.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]

  (2) Väljaspool siseruume toimuval avalikul üritusel ja spordiürituse loa alusel toimuval spordiüritusel on lubatud lahja ja vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi jaemüük.

  (21) Spordiüritusel on alkohoolse joogi jaemüük lubatud üksnes selle kaubagrupi jaoks eraldi piiratud alal asuvas müügikohas või müügikohtades. Alkohoolse joogi müük ei ole lubatud koos muu kaubaga.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 02.01.2015]

  (22) Käesoleva paragrahvi lõikes 21 sätestatu ei laiene spordiürituse toimumise kohas asuvale toitlustusettevõtte alalisele müügikohale.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 02.01.2015]

  (3) Toitlustusettevõtte hooajalisse laiendusse, mis asub väljaspool siseruume, on lubatud alkohoolse joogi serveerimine ainult toitlustusettevõtte siseruumist.

  (4) Suletud tarbijapakendis alkohoolse joogi jaemüük toitlustus- ja majutusettevõttest väljaviimiseks ei ole lubatud.

  (5)
[Kehtetu - RT IV, 29.09.2020, 7 - jõust. 02.10.2020]

  (6) Alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud müügikohas, mis asub:
  1) turu territooriumil;
  2) üldkasutatava supluskoha territooriumil.

  (7) Ajutises ehitises asuvates kauplustes on lubatud kaubelda ainult vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogiga.

  (8) Alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud kaupluses, mille sissepääs asub vähem kui 50 m kaugusel põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse peasissepääsust.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]

  (9) Kange alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud tankla kauplusest või tankla lähialal asuvast kauplusest, kui kaupluste sissepääs asub vähem kui 15 m kaugusel lähimast tankurist.
[RT IV, 05.12.2014, 10 - jõust. 01.07.2015]

§ 2.   Alkoholi reklaami keelupiirkond
[Kehtetu - RT IV, 29.09.2020, 7 - jõust. 02.10.2020]

§ 3.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2008, välja arvatud § 2, mis jõustub 1. novembril 2008.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json