Teksti suurus:

Maakonnaplaneeringute algatamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.09.2015, 5

Planeerimisseaduse § 10 lõike 3 alusel ja kooskõlas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lõikega 1:

1. Algatada kõigis maakondades maakonnaplaneeringute koostamine planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks kogu maakonna territooriumi kohta.

2. Algatada maakonnaplaneeringu koostamine võimaliku Suure väina püsiühenduse planeerimiseks Saare ja Lääne maakonnaga piirnevas sisemeres.

3. Teha punktis 1 märgitud maakonnaplaneeringute koostamise korraldamine ülesandeks maavanematele. Suure väina püsiühenduse planeerimine teha ülesandeks Saare maavanemale, kellel tuleb teha koostööd Lääne maavanemaga.

4. Maavanematel algatada maakonnaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine.

5. Maavanematel lähtuda maakonnaplaneeringute koostamisel maakonnaplaneeringute koostamise lähteseisukohtadest, mis avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.
[RT III, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

6. Maavanematel korraldada planeeringute koostamine koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega ja esitada planeering Rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks hiljemalt 31. detsembriks 2016. a.
[RT III, 29.09.2015, 3 - jõust. 24.09.2015]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.09.2015, 5

Planeerimisseaduse § 10 lõike 3 alusel ja kooskõlas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lõikega 1:

1. Algatada kõigis maakondades maakonnaplaneeringute koostamine planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks kogu maakonna territooriumi kohta.

2. Algatada maakonnaplaneeringu koostamine võimaliku Suure väina püsiühenduse planeerimiseks Saare ja Lääne maakonnaga piirnevas sisemeres.

3. Teha punktis 1 märgitud maakonnaplaneeringute koostamise korraldamine ülesandeks maavanematele. Suure väina püsiühenduse planeerimine teha ülesandeks Saare maavanemale, kellel tuleb teha koostööd Lääne maavanemaga.

4. Maavanematel algatada maakonnaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine.

5. Maavanematel lähtuda maakonnaplaneeringute koostamisel maakonnaplaneeringute koostamise lähteseisukohtadest, mis avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.
[RT III, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

6. Maavanematel korraldada planeeringute koostamine koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega ja esitada planeering Rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks hiljemalt 31. detsembriks 2016. a.
[RT III, 29.09.2015, 3 - jõust. 24.09.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json