Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivide kinnitamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 16.08.2013, 5

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Teeseaduse § 10 lg 3 ja § 25 lg 3, majandus -ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määruse nr 45 "Tee seisundinõuded" ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 punktist 8,
Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Kinnitada Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivid vastavalt lisale.

2. Tallinna Kommunaalametil võtta teede ja tänavate remondi normatiivid aluseks linna omandis olevate teede ja tänavate teehoiukava koostamisel.

3. Määrus jõustub 6. oktoobril 2003.

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2019, 76

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Teeseaduse § 10 lg 3 ja § 25 lg 3, majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määruse nr 45 “Tee seisundinõuded" ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 punktist 8,
Tallinna Linnavalitsus määrab

1. Kinnitada Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivid vastavalt lisale.

2. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil võtta teedeja tänavate remondi normatiivid aluseks linna omandis olevate teede ja tänavate teehoiukava koostamisel.
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

3. Määrus jõustub 6. oktoobril 2003.

/otsingu_soovitused.json