Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivide kinnitamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2019, 76

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Teeseaduse § 10 lg 3 ja § 25 lg 3, majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määruse nr 45 “Tee seisundinõuded" ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 punktist 8,
Tallinna Linnavalitsus määrab

1. Kinnitada Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivid vastavalt lisale.

2. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil võtta teedeja tänavate remondi normatiivid aluseks linna omandis olevate teede ja tänavate teehoiukava koostamisel.
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

3. Määrus jõustub 6. oktoobril 2003.

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2019, 76

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Teeseaduse § 10 lg 3 ja § 25 lg 3, majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määruse nr 45 “Tee seisundinõuded" ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 punktist 8,
Tallinna Linnavalitsus määrab

1. Kinnitada Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivid vastavalt lisale.

2. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil võtta teedeja tänavate remondi normatiivid aluseks linna omandis olevate teede ja tänavate teehoiukava koostamisel.
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

3. Määrus jõustub 6. oktoobril 2003.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json