ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2000
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.06.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2013, 7

Lähtudes Veeseaduse § 23 lg 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 3, Tallinna Linnavolikogu m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.
2. Muuta 26. augusti 1999 Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 25 kinnitatud "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja" punkti 1.3.14 ja sõnastada see järgmiselt: "1.3.14 Heitvee ja fekaalide väljaveol ning purgimisel ühiskanalisatsiooni tuleb juhinduda Tallinna Linnavolikogu poolt kinnitatud heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjast.".
3. Määrus jõustub 1. novembril 2000.

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2016, 9

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json