Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Lüganuse valla heakorrakonkursi läbiviimise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2013, 71

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Konkursi eesmärk on heakorrastatumate kinnistute ja külade väljaselgitamise abil väärtustada ja edendada heakorda Lüganuse vallas. Heakorrastatum kinnistu ja küla selgitatakse välja hindamise tulemusena.

§ 2.   Heakorrakonkursil hinnatakse heakorda järgmistes kategooriates:

  (1) elamu, maakodu, suvemaja;

  (2) korterelamu;

  (3) tootmishooned, tootmistalud;

  (4) küla.

§ 3.   Heakorrakonkursi raames võivad hindamiseks kinnistu või küla välja pakkuda Lüganuse valla elanikud või Lüganuse vallas tegutsevad juriidilised isikud ning külavanemad. Kui ettepanekuid ei tule või on vähe, siis vallavalitsus teeb valiku. Vastav ettepanek tuleb esitada kirjalikult valla kantseleisse ning selles peab olema märgitud kinnistu asukoht, omaniku nimi ja kontaktandmed. Küla esitamise puhul tuleb ettepanekus nimetada küla nimi. Hindamisele ei või esitada kinnistut või küla, mis on osutunud konkursi võitjaks kolme eelneva aasta jooksul.

§ 4.   Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavalitus komisjoni, mille volitused kestavad kuni vallavalitsuse volituste lõppemiseni. Komisjon moodustatakse vallavolikogu, vallavalitsuse , külavanemate esindajatest ja eelnevate aastate konkursi võitjatest.

§ 5.   Komisjon avaldab heakorrakonkursi väljakuulutamise teate külavanemate kaudu igal aastal hiljemalt 30. maiks. Peab olema teatatud ettepanekute tegemise tähtaeg.

§ 6.   Hiljemalt ühe kuu jooksul paragrahvis 5 nimetatud tähtaja lõppemisest viib komisjon läbi hindamise, mille käigus vaadatakse üle kõik hindamiseks esitatud kinnistud ja külad.

§ 7.   Hindamiskriteeriumid punktis 2 nimetatud kategooriate kaupa on:

  (1) ELAMU, MAAKODU, SUVEMAJA:
  1) fassaadide välisilme, kõrvalhoonete välisilme ja nende sobivus elumajaga;
  2) haljastuse kujundus (lilled, puud, põõsad, väikevormid), köögiviljaaiad;
  3) lipumasti olemasolu või lipu hoidla olemasolu;
  4) teeäärte puhtus;
  5) jäätmekäitlus;
  6) üldilme.

  (2) KORTERELAMUD
  1) fassaadide välisilme;
  2) haljastuse kujundus;
  3) korterelamu sissekäikude ja trepikodade korrashoid;
  4) üldilme.

  (3) TOOTMISHOONED, TOOTMISTALUD:
  1) hoonete fassaadide välisilme;
  2) haljastuse kujundus ja üldine heakord, territooriumi lähiümbruse korrastatus, majandushoovide korrashoid;
  3) lipumasti või lipu hoidla olemasolu;
  4) jäätmekäitlus (taludel k.a kompostimine);
  5) olemasolevate piirdeaedade olemasolu.

  (4) KÜLAD:
  1) hoonete ja piirete korrasolek;
  2) teede, teeäärte ja külatänavate hooldamine küla initsiatiivil, avalikud kohad külades, külasildid;
  3) haljasalad (lilled, puud, põõsad, muru), köögiviljaaiad;
  4) lipumastid, lipud, vimplid;
  5) vaatamisväärsuste hooldamine küla initsiatiivil;
  6) infotahvlid külades, taluviidad;
  7) üldilme.

§ 8.   Külade puhul võib ette näha:

  (1) lisapunktid heakorra ja keskkonnaseisundi parendamisele suunatud hästikorraldatud ühisürituste eest külas, piirkonnas – kuni 10 punkti;

  (2) miinuspunktid:
  1) häirivate puuduste eest jäätmekäitluses – kuni 10 miinuspunkti;
  2) keskkonda risustavate kasutuseta ja lagunevate hoonete eest – kuni 10 miinuspunkti.

§ 9.   Iga komisjoni liige saab igale kriteeriumile anda 1 kuni 5 punkti ning pärast hindamist komisjoni liikmete antud hinded liidetakse. Võitjaks osutub kinnistu või küla, mis kogub oma kategoorias kõige rohkem punkte. Võrdse arvu punktide korral võidab see, millel on rohkem kõrgemaid hindeid.

§ 10.   Konkursi võitjad kinnitab komisjoni ettepaneku alusel vallavalitsus. Konkursi võitjaid autasustatakse.

§ 11.   Kategooriate võitjad premeeritakse järgmiselt:

  (1) elamu, maakodu, suvemaja:
  1) kingitus/meene või preemia kuni 65 euro väärtuses;
(muudetud volikogu 18.11.2010 määrusega nr 17, jõustunud 01.01.2011, ja volikogu 24.11.2011 määrusega nr 26, jõustunud 01.01.2012)
  2) märk «KAUNIS KODU (aasta number)»;

  (2) korterelamu
  1) märk «KAUNIS KODU» (aasta number)
  2) kingitus/meene või preemia kuni 65 euro väärtuses;
(muudetud volikogu 18.11.2010 määrusega nr 17, jõustunud 01.01.2011, ja volikogu 24.11.2011 määrusega nr 26, jõustunud 01.01.2012)

  (3) tootmishoone ja tootmistalu:
  1) kingitus/meene või preemia kuni 65 euro väärtuses;
(muudetud volikogu 18.11.2010 määrusega nr 17, jõustunud 01.01.2011, ja volikogu 24.11.2011 määrusega nr 26, jõustunud 01.01.2012)

  (4) küla:
  1) 125 eurot ühisürituste korraldamiseks;
(muudetud volikogu 18.11.2010 määrusega nr 17, jõustunud 01.01.2011, ja volikogu 24.11.2011 määrusega nr 26, jõustunud 01.01.2012)
  2) võitnud küla kohanimetähise (liiklusmärk nr 641) külge paigaldatakse rändmärgid «Kaunis küla».

§ 12.   Komisjonil on õigus välja anda eripreemiaid ning tuua välja hooldamata maa kasutajad ja heakorrastamata hoonete omanikud.

§ 13.   Vallavalitsuse määrus avaldatakse Lüganuse valla lehes.

§ 14.   Määrus jõustub 24.05.2004. a.

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2020, 54

/otsingu_soovitused.json