Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2014, 4

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 222 lg 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Väike-Maarja vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 üldpinda iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta;
  2) üksi elava pensionäri eluruumi normpinnana kahetoalise korteri puhul korteri üldpind ja suurema arvu tubadega korteri puhul mitte rohkem kui 51 m2.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) tegelik korteriüür või hooldustasu kuni 1,70 eurot eluruumi normpinna 1m2 kohta;
  2) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
tsentraalse soojusvarustusega eluruumides kuni 2,59 eurot eluruumi köetava normpinna 1m2 kohta kuus (ajavahemikus 1.oktoober kuni 30.aprill), kütuse (puit, brikett, kivisüsi, gaas, jne) maksumus individuaalmajades ja tsentraalkütteta eluruumides, kus on olemas ahi, väikekatel ja pliit või pliit soojamüüriga kuni 2,07 eurot eluruumi köetava normpinna 1m2 kohta kuus (ajavahemikus 1.oktoober kuni 30.aprill), elektrikütte maksumus kuni 2,59 eurot eluruumi köetava normpinna 1m2 kohta kuus (ajavahemikus 1.oktoober kuni 30.aprill).
  3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuse maksumus kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta;
  4) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 22 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 8,8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 35 eurot ühe perekonna kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse 1-2 elaniku kohta kuni 2 ballooni (ühe ballooni netokaal kuni 17kg) aastas ning 3 ja enama elaniku kohta kuni 4 ballooni (ühe ballooni netokaal kuni 17kg) aastas. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale, vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summani;
  6) maamaksukulud kuni 0,13 eurot 1m2 kohta kuus;
  7) hoonekindlustuse kulud kuni 0,13 eurot 1m2 kohta kuus;
  8) tegelik olmejäätmete veotasu 3,20 eurot ühe elaniku kohta kuus.

  (2) Eluruumi alaliste kulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

  (3) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvestata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 29.11.2012 määrus nr 21 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval alates Riigi Teatajas avaldamisest.

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2015, 33

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json