Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2016, 77

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14, §113 lõike 1 ja lõike 4 alusel.
[RT IV, 05.04.2016, 26 - jõust. 08.04.2016]

§ 1.  Rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

 (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada Nõva vallaelanike registris oleva raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks, sealhulgas:
 1) isikliku abistaja teenus;
 2) eluruumi kohandamine tulenevalt puudest;
 3) transporditeenus;
 4) abivahendite soetamiseks;
 5) psühholoogi teenus;
 6) logopeedi teenus;
 7) muud puudega last ja nende peret toetavad ja arendavad teenused

 (2) Teenust vajav isik või tema seadusjärgne ülalpidaja või eestkostja esitab kirjaliku taotluse (lisa 1) vallavalitsusele.

§ 2.  Kasutamise korraldamine ja arvestuse pidamine

 (1) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

 (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Nõva vallavalitsus.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist ja seda rakendatakse tagasiulatuvalt 1.novembrist 2007.a.

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2018, 68

/otsingu_soovitused.json