SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Nõva vallas

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2019, 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 alusel.
[RT IV, 05.04.2016, 26 - jõust. 08.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 2.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 3.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 4.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

2. peatükk SISSETULEKUTEST SÕLTUVATE SOTSIAALTOETUSTE LIIGID 

§ 5.  Toimetulekutoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 6.  Kütte ostmise toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 7.  Toetus ravi-, rehabilitatsiooni- ja ravimikulude hüvitamiseks
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 8.  Toetus prillide ostmiseks
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 9.  Toetus eriabivahendi ostmiseks või laenutamiseks
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 10.  Laste- ja noortelaagri tuusiku toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 11.  Huvitegevuse toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 12.  Puudega lapse toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 13.  Majanduslike raskuste toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 14.  Erakorraline toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 15.  Muu toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

3. peatükk SISSETULEKUTEST MITTESÕLTUVATE SOTSIAALTOETUSTE LIIGID 

§ 16.  Sünnitoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 17.  Matusetoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 18.  Kooliminekutoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 19.  Kooli lõpetamise toetus
[Kehtetu - RT IV, 26.04.2019, 5 - jõust. 29.04.2019]

§ 20.  Vanurite juubelitoetus

  Toetus õnnitlusena rahalise toetusena 20 eurot ja lillekimbuna vanurile juubeli puhul alates 70.eluaastast.

§ 21.  Jõulutoetus

  Jõulutoetus määratakse kingitusena kõigile Nõva valla eelkooliealistele lastele, kõigile Nõva Koolis õppivatele lastele ning vanaduspensionäridele.
[RT IV, 31.12.2015, 1 - jõust. 03.01.2016]

§ 22.  Maamaksusoodustus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 23.  Täiendavad sotsiaalteenused hindamise alusel

[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

4. peatükk SOTSIAALTOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 24.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 25.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 26.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 27.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 28.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 29.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 30.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 31.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 32.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

5. peatükk RAKENDAMINE 

§ 33.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 34.  Määrus jõustub 01.03. 2011. a.

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2019, 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 alusel.
[RT IV, 05.04.2016, 26 - jõust. 08.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 2.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 3.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 4.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

2. peatükk SISSETULEKUTEST SÕLTUVATE SOTSIAALTOETUSTE LIIGID 

§ 5.  Toimetulekutoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 6.  Kütte ostmise toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 7.  Toetus ravi-, rehabilitatsiooni- ja ravimikulude hüvitamiseks
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 8.  Toetus prillide ostmiseks
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 9.  Toetus eriabivahendi ostmiseks või laenutamiseks
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 10.  Laste- ja noortelaagri tuusiku toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 11.  Huvitegevuse toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 12.  Puudega lapse toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 13.  Majanduslike raskuste toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 14.  Erakorraline toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 15.  Muu toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

3. peatükk SISSETULEKUTEST MITTESÕLTUVATE SOTSIAALTOETUSTE LIIGID 

§ 16.  Sünnitoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 17.  Matusetoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 18.  Kooliminekutoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 19.  Kooli lõpetamise toetus
[Kehtetu - RT IV, 26.04.2019, 5 - jõust. 29.04.2019]

§ 20.  Vanurite juubelitoetus

  Toetus õnnitlusena rahalise toetusena 20 eurot ja lillekimbuna vanurile juubeli puhul alates 70.eluaastast.

§ 21.  Jõulutoetus

  Jõulutoetus määratakse kingitusena kõigile Nõva valla eelkooliealistele lastele, kõigile Nõva Koolis õppivatele lastele ning vanaduspensionäridele.
[RT IV, 31.12.2015, 1 - jõust. 03.01.2016]

§ 22.  Maamaksusoodustus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 23.  Täiendavad sotsiaalteenused hindamise alusel

[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

4. peatükk SOTSIAALTOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 24.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 25.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 26.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 27.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 28.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 29.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 30.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 31.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 32.  [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

5. peatükk RAKENDAMINE 

§ 33.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 34.  Määrus jõustub 01.03. 2011. a.

/otsingu_soovitused.json