SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine ning koduteenuste kirjelduste kinnitamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2019, 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 16 ja Narva Linnavolikogu 20.02.2014.a. määruse nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ § 6 lõike 3 alusel.
[RT IV, 17.03.2016, 1 - jõust. 20.03.2016]

§ 1.   Kehtestada koduteenuste loetelu järgmiselt:

  (1) Koduabiteenus:
  1) toiduainete ja majapidamistarvete toomine;
  2) valmistoidu kojutoomine toitlustusasutusest;
  3) abistamine toidu valmistamisel (kuni 30 min);
  4) terviseabi korraldamine;
  5) eluruumi koristamine;
  6) riiete ja voodipesu hooldus;
  7) kütmisabi;
  8) abistamine asjaajamisel;
  9) abistamine kommunaal- ja muude maksete tasumisel.

  (2) Isikuabiteenus:
  1) abistamine pesemisel ja hügieeniprotseduuride sooritamisel;
  2) abistamine riietumisel;
  3) abistamine söömisel;
  4) abistamine liikumisel eluruumis (abivahendi kasutamisega).

§ 2.   [Kehtetu - RT IV, 20.11.2019, 4 - jõust. 01.01.2020]

§ 3.   Kinnitada koduteenuste kirjeldused vastavalt määruse lisale.

[RT IV, 17.03.2016, 1 - jõust. 20.03.2016]

§ 4. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2019, 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 16 ja Narva Linnavolikogu 20.02.2014.a. määruse nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ § 6 lõike 3 alusel.
[RT IV, 17.03.2016, 1 - jõust. 20.03.2016]

§ 1.   Kehtestada koduteenuste loetelu järgmiselt:

  (1) Koduabiteenus:
  1) toiduainete ja majapidamistarvete toomine;
  2) valmistoidu kojutoomine toitlustusasutusest;
  3) abistamine toidu valmistamisel (kuni 30 min);
  4) terviseabi korraldamine;
  5) eluruumi koristamine;
  6) riiete ja voodipesu hooldus;
  7) kütmisabi;
  8) abistamine asjaajamisel;
  9) abistamine kommunaal- ja muude maksete tasumisel.

  (2) Isikuabiteenus:
  1) abistamine pesemisel ja hügieeniprotseduuride sooritamisel;
  2) abistamine riietumisel;
  3) abistamine söömisel;
  4) abistamine liikumisel eluruumis (abivahendi kasutamisega).

§ 2.   [Kehtetu - RT IV, 20.11.2019, 4 - jõust. 01.01.2020]

§ 3.   Kinnitada koduteenuste kirjeldused vastavalt määruse lisale.

[RT IV, 17.03.2016, 1 - jõust. 20.03.2016]

§ 4. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

/otsingu_soovitused.json