Teksti suurus:

Teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu ulatus, tasumise tingimused ja kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2014, 6

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 65 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu (edaspidi matusekulu) ulatus, hüvitavate kulude loetelu ja matusekulu kandmise tingimused ja kord.

§ 2.   Matusekulu ja kulu kandmise ulatus

  (1) Matusekuluks on surnu matuseks ettevalmistamise, transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulu.

  (2) Matusekulu kantakse riikliku matusetoetuse seaduse § 6 lõike 1 alusel igaks eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud matusetoetuse suuruse kuni kahekümnekordses ulatuses.

  (3) Vajadusel kantakse täiendavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1–2 sätestatule välisriigis hukkunud Kaitseliidu liikme Eestisse toomise kulu.

§ 3.   Matusekulu kandmine

  Matusekulu kannab Kaitseliit.

§ 4.   Otsus matusekulu kandmise kohta

  Kaitseliidu ülem teeb otsuse matusekulu kandmise kohta viivitamatult pärast isiku tagatise saamise õiguse tuvastamist, kuid mitte hiljem kui kolme kalendripäeva jooksul arvates Kaitseliidu liikme surmast.

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 48

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 65 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu (edaspidi matusekulu) ulatus, hüvitavate kulude loetelu ja matusekulu kandmise tingimused ja kord.

§ 2.   Matusekulu ja kulu kandmise ulatus

  (1) Matusekuluks on surnu matuseks ettevalmistamise, transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulu.

  (2) Matusekulud kantakse kuni 5000 euro ulatuses.
[RT I, 29.12.2017, 11 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Vajadusel kantakse täiendavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1–2 sätestatule välisriigis hukkunud Kaitseliidu liikme Eestisse toomise kulu.

§ 3.   Matusekulu kandmine

  Matusekulu kannab Kaitseliit.

§ 4.   Otsus matusekulu kandmise kohta

  Kaitseliidu ülem teeb otsuse matusekulu kandmise kohta viivitamatult pärast isiku tagatise saamise õiguse tuvastamist, kuid mitte hiljem kui kolme kalendripäeva jooksul arvates Kaitseliidu liikme surmast.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json