Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Noarootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2019, 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 131 lõike 3 ja 7 ning § 133 alusel.
[RT IV, 02.03.2016, 12 - jõust. 05.03.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 2.   Sotsiaaltoetuse taotleja
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 3.   Mõisted
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 4.   Sotsiaaltoetuste liigid
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 5.   Sotsiaaltoetuste määrad
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

2. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED 

§ 6.   Kooli- ja lasteaiatoidu toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 7.   Ravimite, rehabilitatsiooni- või raviteenuste ja abivahendite toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 8.   Lastelaagri tuusikute hüvitamine ja valla poolt korraldatavate lastelaagrite toetamine
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 9.   Ravikindlustusega hõlmamata isikutehädavajalikeravikulude kompenseerimine
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 10.   Üritusel osalemise või ürituse korraldamise toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 11.   Ühekordne toetus toimetuleku tagamiseks
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 12.  
[Kehtetu - RT IV, 14.10.2017, 5 - jõust. 17.10.2017]

§ 13.   Transporditoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 14.   Toetus raske või sügava puudega lastele ja nende peredele osutatud sotsiaal- ning tervishoiuteenuste eest tasumiseks
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 15.   Vältimatu abi
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

3. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUMATUD SOTSIAALTOETUSED 

§ 16.   Sünnitoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 17.   Kooliminekutoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 18.   Vanaduspensionäride ja lasterikaste perede ravimitoetus

  (1) Ravimitoetust makstakse vanaduspensionärile või vähemalt kolmelapselisele perele ravimite hüvitamiseks üks kord aastas kuludokumentide alusel.

  (2) Ravimitoetuse suuruse kehtestab vallavolikogu igaks eelarveaastaks.

§ 19.   Matusetoetus
[Kehtetu - RT IV, 07.02.2018, 5 - jõust. 10.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a.]

4. peatükk MUUD TOETUSED 

§ 20.   Laste jõulutoetus

  (1) Jõulutoetust eraldatakse lastele alates 1. eluaastast kuni 4. klassini kaasaarvatud.

  (2) Toetuse moodustab kingitus, mille väärtus sõltub vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite suurusest.

§ 21.   Lasteaia lõpetaja või koolilõpetaja toetus
[Kehtetu - RT IV, 26.04.2019, 5 - jõust. 29.04.2019]

§ 22.   Eakate sünnipäevatoetus

  (1) Sünnipäevatoetus määratakse isikule tema 70., 75., 80., 85., 90., 95. ning enama sünnipäeva puhul.

  (2) Sünnipäevatoetuse saajate igakuise nimekirja koostab sotsiaaltöötaja.

  (3) Sünnipäevatoetuse moodustab õnnitluskaart ja kingitus, mille väärtus sõltub vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite suurusest.

5. peatükk SOTSIAALTOETUSTE TAOTLEMINE 

§ 23.   Sotsiaaltoetuse avalduse esitamine
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 24.   Sotsiaaltoetuse avalduse läbivaatamine
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

6. peatükk SOTSIAALTOETUSTE MÄÄRAMISE ALUSED 

§ 25.   Sissetulekust sõltumatute toetuste määramine
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 26.   Sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuse määramine
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 27.   Sotsiaaltoetuse maksmine
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 28.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. juuni 2014.

Väljaandja:Noarootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2019, 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 131 lõike 3 ja 7 ning § 133 alusel.
[RT IV, 02.03.2016, 12 - jõust. 05.03.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 2.   Sotsiaaltoetuse taotleja
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 3.   Mõisted
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 4.   Sotsiaaltoetuste liigid
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 5.   Sotsiaaltoetuste määrad
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

2. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED 

§ 6.   Kooli- ja lasteaiatoidu toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 7.   Ravimite, rehabilitatsiooni- või raviteenuste ja abivahendite toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 8.   Lastelaagri tuusikute hüvitamine ja valla poolt korraldatavate lastelaagrite toetamine
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 9.   Ravikindlustusega hõlmamata isikutehädavajalikeravikulude kompenseerimine
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 10.   Üritusel osalemise või ürituse korraldamise toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 11.   Ühekordne toetus toimetuleku tagamiseks
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 12.  
[Kehtetu - RT IV, 14.10.2017, 5 - jõust. 17.10.2017]

§ 13.   Transporditoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 14.   Toetus raske või sügava puudega lastele ja nende peredele osutatud sotsiaal- ning tervishoiuteenuste eest tasumiseks
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 15.   Vältimatu abi
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

3. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUMATUD SOTSIAALTOETUSED 

§ 16.   Sünnitoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 17.   Kooliminekutoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 18.   Vanaduspensionäride ja lasterikaste perede ravimitoetus

  (1) Ravimitoetust makstakse vanaduspensionärile või vähemalt kolmelapselisele perele ravimite hüvitamiseks üks kord aastas kuludokumentide alusel.

  (2) Ravimitoetuse suuruse kehtestab vallavolikogu igaks eelarveaastaks.

§ 19.   Matusetoetus
[Kehtetu - RT IV, 07.02.2018, 5 - jõust. 10.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a.]

4. peatükk MUUD TOETUSED 

§ 20.   Laste jõulutoetus

  (1) Jõulutoetust eraldatakse lastele alates 1. eluaastast kuni 4. klassini kaasaarvatud.

  (2) Toetuse moodustab kingitus, mille väärtus sõltub vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite suurusest.

§ 21.   Lasteaia lõpetaja või koolilõpetaja toetus
[Kehtetu - RT IV, 26.04.2019, 5 - jõust. 29.04.2019]

§ 22.   Eakate sünnipäevatoetus

  (1) Sünnipäevatoetus määratakse isikule tema 70., 75., 80., 85., 90., 95. ning enama sünnipäeva puhul.

  (2) Sünnipäevatoetuse saajate igakuise nimekirja koostab sotsiaaltöötaja.

  (3) Sünnipäevatoetuse moodustab õnnitluskaart ja kingitus, mille väärtus sõltub vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite suurusest.

5. peatükk SOTSIAALTOETUSTE TAOTLEMINE 

§ 23.   Sotsiaaltoetuse avalduse esitamine
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 24.   Sotsiaaltoetuse avalduse läbivaatamine
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

6. peatükk SOTSIAALTOETUSTE MÄÄRAMISE ALUSED 

§ 25.   Sissetulekust sõltumatute toetuste määramine
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 26.   Sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuse määramine
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 27.   Sotsiaaltoetuse maksmine
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 28.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. juuni 2014.

/otsingu_soovitused.json