Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Haapsalu linna haldusterritooriumil avaliku korra, heakorra-, koerte ja kasside pidamise, kaevamistööde eeskirja kinnitamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2014, 16

Juhindudes karistusseadustikust, karistusseadustiku rakendamise seadusest, karistusseadustikuga seonduvate seaduste muutmise ja täiendamise seadusest, väärteomenetluse seadustikust, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja 2, § 22 lg 1 p 36 märkega 1, märkega 2, märkega 3 ja p 37, § 23 ja Haapsalu põhimääruse § 82, Haapsalu Linnavavolikogu määrab:

§ 1.   Kinnitada Haapsalu linna haldusterritooriumil järgmised eeskirjad:

  (1) [Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Haapsalu linna heakorraeeskiri (lisa 2);

  (3) [Kehtetu - jõust. 01.11.2009]

  (4) [Kehtetu - jõust. 04.03.2010]

§ 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 4.   Määrus avalikustada väljapanekuga volikogu kantseleis.

§ 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

§ 6.   Määrus saata Riigikantseleile avaldamiseks.

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2014, 16

Juhindudes karistusseadustikust, karistusseadustiku rakendamise seadusest, karistusseadustikuga seonduvate seaduste muutmise ja täiendamise seadusest, väärteomenetluse seadustikust, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja 2, § 22 lg 1 p 36 märkega 1, märkega 2, märkega 3 ja p 37, § 23 ja Haapsalu põhimääruse § 82, Haapsalu Linnavavolikogu määrab:

§ 1.   Kinnitada Haapsalu linna haldusterritooriumil järgmised eeskirjad:

  (1) [Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Haapsalu linna heakorraeeskiri (lisa 2);

  (3) [Kehtetu - jõust. 01.11.2009]

  (4) [Kehtetu - jõust. 04.03.2010]

§ 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 4.   Määrus avalikustada väljapanekuga volikogu kantseleis.

§ 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

§ 6.   Määrus saata Riigikantseleile avaldamiseks.

/otsingu_soovitused.json