PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtestamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 417

Võttes aluseks Planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahvi 24 lõike 2, § 25 lõike 4 ja § 27 lõike 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31 ning tutvunud Paide linna üldplaneeringu projektiga, Paide Linnavolikogu määrab:

1. Kehtestada Paide linna üldplaneering aastani 2010;
[RT IV, 29.12.2017, 152 - jõust. 01.01.2018, pikendatud Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtivusaega kuni 24. oktoobrini 2021]

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

3. Paide Linnavalitsusel:
1) teatada üldplaneeringu kehtestamisest maakondlikus ajalehes.

4. Määrus jõustub 01. novembril 2002.

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 417

Võttes aluseks Planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahvi 24 lõike 2, § 25 lõike 4 ja § 27 lõike 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31 ning tutvunud Paide linna üldplaneeringu projektiga, Paide Linnavolikogu määrab:

1. Kehtestada Paide linna üldplaneering aastani 2010;
[RT IV, 29.12.2017, 152 - jõust. 01.01.2018, pikendatud Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtivusaega kuni 24. oktoobrini 2021]

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

3. Paide Linnavalitsusel:
1) teatada üldplaneeringu kehtestamisest maakondlikus ajalehes.

4. Määrus jõustub 01. novembril 2002.

/otsingu_soovitused.json