HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2016, 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Kehtestada Rakvere linna munitsipaallasteaedades vanemate poolt kaetava osa suuruseks ühes kuus:

 
  1) sõimerühmas 12% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast;
  2) lasteaiarühmas 7% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast;
  3) [kehtetu - RT IV, 28.05.2015, 16 - jõust. 01.09.2015]
  4) lastehoiurühmas 15% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.
[RT IV, 30.04.2016, 5 - jõust. 03.05.2016]

§ 2.   Määruse paragrahvis 1 kehtestatud vanemate poolt kaetava osa suuruse osas on vanem vabastatud lasteaiarühma osa tasumisest:

 
  1) 50% ulatuses, kui lasteaias on samaaegselt perekonnast kaks last;
  2) 80% ulatuses, kui lasteaias on samaaegselt perekonnast kolm või enam last.

§ 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määrus jõustub 01. septembril 2014. a.

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2016, 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Kehtestada Rakvere linna munitsipaallasteaedades vanemate poolt kaetava osa suuruseks ühes kuus:

 
  1) sõimerühmas 12% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast;
  2) lasteaiarühmas 7% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast;
  3) [kehtetu - RT IV, 28.05.2015, 16 - jõust. 01.09.2015]
  4) lastehoiurühmas 15% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.
[RT IV, 30.04.2016, 5 - jõust. 03.05.2016]

§ 2.   Määruse paragrahvis 1 kehtestatud vanemate poolt kaetava osa suuruse osas on vanem vabastatud lasteaiarühma osa tasumisest:

 
  1) 50% ulatuses, kui lasteaias on samaaegselt perekonnast kaks last;
  2) 80% ulatuses, kui lasteaias on samaaegselt perekonnast kolm või enam last.

§ 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määrus jõustub 01. septembril 2014. a.

/otsingu_soovitused.json