Teksti suurus:

Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2014, 8

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 261 lõigete 12 ja 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid.

§ 2.  Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused

 (1) Sõnniku tüüp määratakse sõnnikus sisalduva kuivaine protsendi järgi:
 1) vedelsõnnik, milles on kuivainet kuni 7,9 massiprotsenti;
 2) poolvedelsõnnik, milles on kuivainet 8,0–19,9 massiprotsenti;
 3) tahesõnnik, milles on kuivainet 20,0–24,9 massiprotsenti;
 4) sügavallapanusõnnik, milles on kuivainet vähemalt 25,0 massiprotsenti.

 (2) Väljaheidete ja eri tüüpi sõnniku kogus ning toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused on esitatud selle määruse lisades 1–7.

§ 3.  Sõnnikuhoidla mahu arvutamise metoodika

 (1) Sõnnikuhoidla miinimummaht looma kohta arvutatakse järgmiste valemitega:
 1) V = (A – B) × c × 0,67,
kus V on sõnnikuhoidla 8 kuu miinimummaht, m3;
A on hoidlasse ladustatud sõnniku kogus, t/aasta;
B on kaod hoidlast, t/aasta;
c on sõnniku mahumass, m3/t;
 2) A = a1 + a2 + a3 + a4 (karjatamiseta) või A = a5 + a6 + a3 + a4 (karjatamisega),
kus A on hoidlasse ladustatud sõnniku kogus, t/aasta;
a1 on väljaheidete kogus, t/aasta;
a2 on allapanu lisandumine, t/aasta;
a3 on tehnoloogilise vee lisandumine, t/aasta;
a4 on sademevee lisandumine t/aasta;
 3) a5 = a1 – f,
kus a1 on väljaheidete kogus, t/aasta;
f on karjatamise käigus karjamaale, liikumisteedele jms sattuvate väljaheidete kogus, t/aasta;
 4) a6 = a2 / 365 × (365 – g),
kus a2 on allapanu lisandumine, t/aasta;
g on karjatamispäevade arv;
 5) B = b1 + b2,
kus B on kaod hoidlast, t/aasta;
b1 on niiskuse aurumine, t/aasta;
b2 on sõnniku kuivaine lagunemine, t/aasta;
 6) b1 = A1 × d,
kus b1 on niiskuse aurumine t/aasta;
A1 on hoidlasse ladustatud sõnnikus sisalduva vee kogus, t/aasta;
d on niiskuse aurumine, massiprotsentides;
 7) A1 = a1 × (1 – f / 100) + a3 + a4,
kus A1 on hoidlasse ladustatud sõnnikus sisalduva vee kogus, t/aasta;
a1 on väljaheidete kogus, t/aasta;
a3 on tehnoloogilise vee lisandumine, t/aasta;
a4 on sademevee lisandumine t/aasta;
f on hoidlasse ladustatud sõnniku kuivainesisaldus, massiprotsentides;
 8) b2 = A2 × e,
kus b2 on sõnniku kuivaine lagunemine, t/aasta;
A2 on hoidlasse ladustatud sõnniku kuivaine kogus, t/aasta;
e on sõnniku kuivaine lagunemine, massiprotsentides;
 9) A2 = (a1 × f / 100) + a2 × 0,7,
kus A2 on hoidlasse ladustatud sõnniku kuivaine kogus, t/aasta;
a1 on väljaheidete kogus, t/aasta;
f on hoidlasse ladustatud sõnniku kuivainesisaldus, massiprotsentides;
a2 on allapanu lisandumine, t/aasta;
0,7 on allapanu keskmine kuivainesisaldus.

 (2) Sõnnikuhoidla miinimummaht ja keskmised arvestuslikud näitajad sõnnikuhoidla miinimummahu arvutamiseks on esitatud selle määruse lisas 8.

§ 4.  Põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid

 (1) Loomühiku ekvivalendiks on piimalehm toodanguga 8000 kilogrammi piima aastas.

 (2) Põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid on esitatud selle määruse lisas 9.

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 22.02.2019, 50

/otsingu_soovitused.json