Teksti suurus:

Nõuded väetise koostisele väetise liikide kaupa

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2018, 5

Määrus kehtestatakse väetiseseaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Väetise koostis

  (1) Mineraalväetise koostis peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta (ELT L 304, 21.11.2003, lk 1–194) lisas 1 esitatud väetise koostise nõuetele ja selle määruse nõuetele.

  (2) Kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetis peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/2003 lisas 3 esitatud nõuetele ja selle määruse nõuetele.

  (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2003/2003 nimetamata väetised peavad vastama selle määruse lisas esitatud nõuetele.

§ 2.   Väetise koostise lubatud hälve

  (1) Paragrahvi 1 lõigetes 1 ja 2 nimetatud väetiste koostise lubatud hälve peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2003/2003 esitatud nõuetele.

  (2) Paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud väetiste lubatud hälve peab vastama selle määruse nõuetele.

§ 3.   Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2018, 5

Määrus kehtestatakse väetiseseaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Väetise koostis

  (1) Mineraalväetise koostis peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta (ELT L 304, 21.11.2003, lk 1–194) lisas 1 esitatud väetise koostise nõuetele ja selle määruse nõuetele.

  (2) Kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetis peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/2003 lisas 3 esitatud nõuetele ja selle määruse nõuetele.

  (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2003/2003 nimetamata väetised peavad vastama selle määruse lisas esitatud nõuetele.

§ 2.   Väetise koostise lubatud hälve

  (1) Paragrahvi 1 lõigetes 1 ja 2 nimetatud väetiste koostise lubatud hälve peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2003/2003 esitatud nõuetele.

  (2) Paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud väetiste lubatud hälve peab vastama selle määruse nõuetele.

§ 3.   Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json