Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Raikküla valla täpsustatud arengukava 2012-2020 kehtestamine ja eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2015-2018

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Raikküla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2014, 2

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikele 1 ja 7 ja § 37 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.


§ 1.  Raikküla valla arengukava kehtestamine ja eelarvestrateegia kinnitamine

 (1) Kehtestada Raikküla valla täpsustatud arengukava aastateks 2011-2020, mis on lisatud käesolevale määrusele.

 (2) Kinnitada Raikküla valla arengukava 2011-2020 lisana Raikküla valla eelarvestrateegia
aastateks 2015-2018, mis on lisatud käesolevale määrusele.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Raikküla Vallavolikogu 25.10.2012 määrus nr 44 „Raikküla valla arengukava 2012-2020 tervikteksti kehtestamine ja eelarvestrateegia 2013-2015 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Raikküla Vallavolikogu 30.09.2013 määrus nr 58 „Raikküla valla eelarvestrateegia kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Väljaandja:Raikküla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 49