Teksti suurus:

Hajaasustuse programmi raames kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud isikute sihtrühma määramine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 21.03.2015, 7

Määrus kehtestatakse siseministri 20. veebruari 2015.a. käskkirja nr 1-3/46 "Hajaasustuse programmi 2015.a. programmdokument" punktide 3.6., 11.9.2 ja hajaasustuse programmi taotluste hindamismetoodika punkti 3 alusel.

§ 1.  Hajaasustuse programmi raames kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud isikute sihtrühm

  Ridala vallas hajaasustuse programmiga toetust taotlevate isikute eelistatud sihtrühmaks on vähemalt ühe alaealise (kaasa arvatud 2015. aastal sündiv laps ja 18-aastane isik) lapsega perekond, pensionärid ja puuetega isikud, kelle alaline elukoht ja elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel katkematult 01. jaanuarist 2015.a. kuni toetuslepingu sõlmimiseni on majapidamine Ridala vallas, millele toetust taotletakse.

§ 2.  Määruse avalikustamine

  Määrus avalikustada väljapanekuga vallavalitsuses, valla kodulehel ja valla raamatukogudes.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2016, 45