Teksti suurus:

Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.05.2015, 4

Määrus kehtestatakse maksualase teabevahetuse seaduse § 18 lõike 3 alusel.

§ 1.  Deklaratsiooni vormi ja selle täitmise korra kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse järgmine deklaratsiooni vorm ning selle täitmise kord:
 1) deklaratsiooni „Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppega seonduva teabe kogumine” vorm FATCA XSD (lisa 1);
 2) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 1 „Riikide ja valuutade koodid” (lisa 2);
 3) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 2 „Nimede ja aadresside klassifitseerimine” (lisa 3);
 4) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 3 „Andmeliikide klassifitseerimine” (lisa 4).

§ 2.  Deklaratsiooni esitamine

 (1) Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile teeninduskeskkonna „e-maksuamet/e-toll” vahendusel elektroonselt XML-formaadis.

 (2) Deklareeritava teabe puudumisel teavitatakse sellest Maksu- ja Tolliametit teeninduskeskkonna „e-maksuamet/e-toll” vahendusel elektroonselt.

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2017, 12

Määrus kehtestatakse maksualase teabevahetuse seaduse § 82 lõike 5, § 18 lõike 3 ja § 203 lõike 4 alusel.
[RT I, 15.12.2017, 3 - jõust. 18.12.2017]

§ 1.  Deklaratsiooni vormi ja selle täitmise korra kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse järgmine deklaratsiooni vorm ning selle täitmise kord:
 1) deklaratsiooni „Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppega seonduva teabe kogumine” vorm FATCA XSD (lisa 1);
 2) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 1 „Riikide ja valuutade koodid” (lisa 2);
 3) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 2 „Nimede ja aadresside klassifitseerimine” (lisa 3);
 4) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 3 „Andmeliikide klassifitseerimine” (lisa 4).
 5) deklaratsiooni „Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni artikli 6 alusel vahetatava finantskontode maksualase teabe kogumine” vorm CRS XSD „Sõnumi üldandmed” (lisa 5);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
 6) deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 1 „FATCA ja CRSi ühiste tüüpide klassifitseerimine” (lisa 6);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
 7) deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 2 „OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine” (lisa 7);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
 8) deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 3 „Riikide ja valuutade koodid” (lisa 8);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
 9) deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 4 „FATCA andmeliikide klassifitseerimine” (lisa 9);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
 10) deklaratsiooni „Euroopa Liidu liikmesriikidega vahetatava finantskontode maksualase teabe kogumine” vorm DAC2 XSD „Sõnumi üldandmed” (lisa 10);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
 11) deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 1 „FATCA ja CRSi ühiste tüüpide klassifitseerimine” (lisa 11);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
 12) deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 2 „OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine” (lisa 12);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
 13) deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 3 „Riikide ja valuutade koodid” (lisa 13);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
 14) deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 4 „FATCA andmeliikide klassifitseerimine” (lisa 14);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
 15) deklaratsiooni „Riikidepõhine aruanne” vorm (lisa 15).
[RT I, 15.12.2017, 3 - jõust. 18.12.2017]

§ 2.  Deklaratsiooni esitamine

 (1) Määruse § 1 punktides 1–14 nimetatud deklaratsioonid esitatakse Maksu- ja Tolliametile teeninduskeskkonna „e-maksuamet/e-toll” vahendusel elektroonselt XML-formaadis.
[RT I, 15.12.2017, 3 - jõust. 18.12.2017]

 (2) Deklareeritava teabe puudumisel teavitatakse sellest Maksu- ja Tolliametit teeninduskeskkonna „e-maksuamet/e-toll” vahendusel elektroonselt.

§ 3.  Määruse kohaldamine Euroopa Liidu välisele maksualase teabevahetusele

  Määrust kohaldatakse vastavalt maksualase teabevahetuse seaduse § 41 lõigetele 1 ja 11 ka maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni artikli 6 alusel toimuvale finantskontode maksualasele automaatsele teabevahetusele ja riikidepõhise aruande alasele automaatsele teabevahetusele.
[RT I, 15.12.2017, 3 - jõust. 18.12.2017]