HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude kinnitamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.09.2015
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2015, 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja Tapa Vallavolikogu 26. märts 2015 määruse nr 41 “Tapa Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus“ § 29 lõike 2 alusel.

§ 1.  Õppetasu

  Kinnitada Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasud ühe õpilase kohta järgnevalt:

1) muusikaosakonna põhiõppe õppesuund 25 eurot kuus;

2) muusikaosakonna huviõppe õppesuund kaks erialatundi nädalas 28 eurot kuus;

3) muusikaosakonna huviõppe õppesuund üks erialatund nädalas 22 eurot kuus;

4) muusikaosakonna vabaõppe õppesuund kaks eriala nädalas 40 eurot kuus;

5) muusikaosakonna vabaõppe õppesuund üks eriala nädalas 20 eurot kuus;

6) muusikaosakonna lisa-aasta kaks eriala nädalas 20 eurot kuus;

7) muusikaosakonna lisa-aasta üks eriala nädalas 10 eurot kuus;

8) muusikaosakonna eelkool 10 eurot kuus;

9) muusikaosakonna lisapilli õpetus 5 eurot kuus;

10) kunstiosakonna õppetasu 15 eurot kuus.

§ 2.  Õppetasu maksmine ja vabastamine

 (1) Õppetasu makstakse õppeperioodi vältel.

 (2) Õppetasust vabastatakse alates kolmandast lapsest perekonnas tingimusel, et selle pere kõik lapsed õpivad muusika- ja/või kunstiosakonnas Tapa Muusika-ja Kunstikoolis.

§ 3.  Jõustumine

 (1) Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu määrus 27. november 2014 nr 29 „Tapa Muusikakooli õppetasude kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub 01. septembril 2015.

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2018, 47